Hovedtraumer i Andeby

Decembernummeret af Ugeskrift for læger er altid dedikeret til “ikke særligt videnskabelige studier”. Et helt nyt studie i decembernummeret 2016 har sammenlignet forekomsten af hovedtraumer i Andeby i årene 1959 og 2009.

Mange har nok bemærket at når indbyggerne i Andeby slår hovedet går det voldsomt for sig. Ofte er de kortvarigt bevidstløse og der er ofte synshallucinationer i form af stjerner, sol og måned. I modsætning til den virkelige verden synes de dog altid at komme sig helt ovenpå slaget, ingen af dem udvikler posttraumatisk hovedpine – hvilket ellers forekommer hos nogle af mennesker som udsættes for hovedtraumer.

Decembernummeret af Ugeskrift for læger er altid dedikeret til “ikke særligt videnskabelige studier”. Et helt nyt studie i decembernummeret 2016 har sammenlignet forekomsten af hovedtraumer i Andeby i årene 1959 og 2009. Forfatterne konkluderer at andelen af hovedtraumer pr. side er halveret på disse 50 år, samt at Anders Ands andel af hovedtraumerne er steget fra 17 til 33% – stakkels and!

Posttraumatisk hovedpine hos mennesker forekommer efter både direkte slag mod kraniet samt i særlige tilfælde efter vridtraumer mod nakken. Den posttraumatiske hovedpine kan både minde om spændingshovepine og om migræne, samt om en særlig hovedpineform til baghovedets følenerver, cervicogen hovepine. Årsagen er ukendt men en hypotese er at der efter traumet opstår en inflammations-/irritationstilstand som udløser hovedpinetilstanden – studier har vist at særlige hjerneceller aktiveres af hovedtraumer og får dem til at producerer molekyler som aktiverer/favoriserer et miljø som minder om en betændelsestilstand. Tilstanden er paradoksalt hyppigere efter milde hovedtraumer end efter mere voldsomme traumer.

Betændelsestilstanden påvirker også hinderne omkring hjernen, hjernens kar og trigeminussystemet – som alle menes forbundet med migrænesygdommen – dette kan måske forklare hvorfor et hovedtraume kan give posttraumatisk migræne.

Links til yderligere information og kilder :

Artikel i Berlingske

Læs om hovedpine på hjernerystelsesforeningen.dk

Traumatic brain injury, neuroinflammation, and post-traumatic headaches.
Mayer CL, Huber BR, Peskind E. Headache. 2013 Oct;53(9):1523-30. doi: 10.1111/head.12173.