Sæt plaster på helvedesild

Efter en infektion med Helvedesild kan man udvikle kroniske smerter. Nyt studie viser, at med et plaster kan man signifikant reducere smerterne – også allodyni – en særlig tilstand af øget smertefølsomhed.

Helvedesild er en infektion med en særlig type herpesvirus, som hos børn giver skoldkopper og hos voksne giver tilstanden helvedesild eller herpes zooster.

Ved denne tilstand får man smerter og udslæt i det særlige område af huden, som en specifik nerve forsyner med føletråde og som er angrebet af virus. Efterfølgende ligger virus latent gemt i dorsalroden af det sensoriske ganglion (nervecellens kerne, tæt på rygmarven) og kan herfra aktiveres igen.

Hos de fleste forsvinder smerterne sammen med udslættet, men særligt ældre kan have vedvarende stærke smerter efter, at infektionen er væk, såkaldte post-herpetiske smerter. Smerterne er ofte intense og kan være ledsaget af smerter ved berøring. Blot tøjets berøring af huden kan være nok til at provokere smerterne. Denne tilstand med ekstrem smertefølsomhed i huden kaldes allodyni.

Plastre med lidocain, som er en meget almindeligt brugt lokalbedøvelse, kan benyttes til at behandle smerter i huden efter helvedesild og et nyt studie har sammenlignet resultaterne fra 3 store europæiske studier. I studierne blev patienter med post-herpetiske smerter fulgt med plasterbehandling i henholdsvis 1, 3 og 12 måneder. Effekten af plastrene blev målt i smerteintensitet, smertelindring samt omfanget af allodyni. Også den selvoplevede påvirkning af livskvaliteten blev målt.

Den gennemsnitlige følte smerte blev reduceret i alle grupper. Ca 80% af patienterne oplevede allodyni forud for plasterbehandlingen, beskrevet som “smertefuld” eller “ekstrem smertefuld”. Graden af smerter ved allodyni blev signifikant reduceret i alle grupper. Ca. 15 % oplevede bivirkninger, primært i form af lokale hudreaktioner på plastret.

I 2017 udkom et studie, hvor man behandlede smerter efter helvedesild med injektion af små mængder botulinumtoxin i det smertende hudområde. Studie viste signifikant smertelindring. 

Så er du så uheldig at have udviklet smerter efter helvedesild, er der altså muligheder for at finde lindring.

 

Links til yderligere information og kilder :

5% Lidocaine medicated plaster for the treatment of postherpetic neuralgia in elderly patients ─ subgroup analyses from three European clinical trials.
Sabatowski R, Bösl I, König S, Buchheister B, Meier T, Baron R. Rong M. Curr Med Res Opin. 2016 Dec 30:1-28.

Min medicin: lidocain