Sæt plaster på helvedesild

Efter en infektion med Helvedesild kan man udvikle kroniske smerter. Nyt studiet viser at med et plaster kan man signifikant reducere smerterne – også allodyni – en særlig tilstand af øget smertefølsomhed.

Helvedesild er en infektion med en særlig type herpesvirus, som hos børn giver mæslinger og hos voksne giver tilstanden helvedesild eller herpes zooster.

Ved denne tilstand får man smerter og udslet i en nerves særlige område af huden. Efterfølgende ligger virus latent i dorsalroden af den sensoriske ganglion (nerves cellekerne, tæt på rygmarven) og kan herfra reaktiveres.

Hos de fleste forsvinder smerterne sammen med udslettet, men særligt ældre har vedvarende stærke smerter efter at infektionen er væk, såkaldte post-herpetiske smerter. Smerterne er ofte intense og kan være ledsaget af smerter ved berøring. Blot tøjet berøring af huden kan være nok til at provokere smerterne. Denne tilstand med ekstrem smertefølsomhed i huden kaldes allodyni.

Plastre med lidocain, som er en meget almindeligt brugt lokalbedøvelse, kan benyttes til at behandle smerter i huden efter helvedesild og et nyt studie har sammenlignet resultaterne fra 3 store europæiske studier med ældre med post-herpetiske smerter som blev fulgt med plasterbehandling i henholdsvis 1,3 og 12 måneder. Effekten af plastrene blev målt i smerteintensitet, smertelindring samt omfanget af allodyni. Også den selvoplevede påvirkning af livskvaliteten blev målt.

Den gennemsnitlige følte smerte blev reduceret i alle grupper. Ca 80% af patienterne oplevede allodyni som blev beskrevet som “smertefuld” eller “ekstrem smertefuld”. Graden af smerter ved allodyni blev signifikant reduceret i alle grupper. Ca. 15 % oplevede bivirkninger, primært i form af lokale hudreaktioner på plastret.

Links til yderligere information og kilder :

5% Lidocaine medicated plaster for the treatment of postherpetic neuralgia in elderly patients ─ subgroup analyses from three European clinical trials.
Sabatowski R, Bösl I, König S, Buchheister B, Meier T, Baron R. Rong M. Curr Med Res Opin. 2016 Dec 30:1-28.

Min medicin: lidocain