Effekt af træning på kroniske smerter

Effekt af træning på kroniske smerter har været diskuteret mellem eksperter i årevis. Kroniske smerter medfører øget niveau af angst, nedtrykthed, søvnforstyrrelser, dårlig livskvalitet. Tidligere anbefalede man ro og hvile til smertepatienter – men er det faktisk bedre at være fysisk aktiv, endda at træne hård, når man har kroniske smerter ? Nu viser et meget stort studie at det kan være en god ide for mennesker med smerter at træne ind imellem.

I dette cochrane studie gennemgik man 264 studier med ialt 19.642 patienter, som alle sammenlignede effekten af fysisk træning versus ingen fysisk træning hos patienter med kroniske smerter. Smertetilstandene var så forskellige som leddegigt, slidgigt, fibromyalg, lændesmerter, menustrations-smerter, nakkesmerter og rygmarvsskader.

Den fysiske træning inkluderede aerobic, løb, styrketræning, strækøvelser, core og balancetræning som yoga, Pilates og tai chi.

Selvom studierne pegede i retning af en positiv effekt på smerte-intensiteten, var effekten ikke signifikant i alle studierne – bl.a viste de ikke nogen signifikant ændring i selv-rapporteret smerte-intensitet.

Derimod var selve den fysiske funktion signifikant bedre – hvilken nok ikke er så overraskende. Effekten af fysisk træning på den psykiske funktion og mål for livskvalitet var variable fra studie til studie – men tenderede mod en positiv effekt.

Ud over lidt muskelømhed var der ingen “bivirkninger” til træningen, herunder oplevede ingen vedvarende forværring af deres smerter.

Konklusion: Motion skader ikke – og øger ikke smerteniveauet ved kroniske smerter. Resultater peger i retning af lindring af smerternes intensitet og det generelle velbefindende. Så frem med løbeskoene, hvis du har ondt…

Links til yderligere information og kilder :

Physical activity and exercise for chronic pain in adults: an overview of Cochrane Reviews

Geneen LJ, Moore RA, Clarke C, Martin D, Colvin LA, Smith BH. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jan 14;1