Nervebetændelse – eller polyneuropati

Nervebetændelse – også kaldet for polyneuropati – opstår, når en skade på eller sygdomme påvirker de perifere nerver ofte symmetrisk, for eksempel i begge arme eller begge ben.

Nervebetændelse adskiller sig fra neuropatiske smerter ved, at der, udover de brændende smerter og føleforstyrrelser, kan være ledsaget af påvirkning af selve muskelkraften i form af regulære muskellammelser og muskelsvind, eller vanskeligheder med at udføre kontrollerede bevægelser.

Et andet særligt karakteristika ved nervebetændelse er, at det vanligvis starter i hænderne eller fødderne, hvorfra det udvikler sig til at involvere andre dele af kroppen – ofte arme og ben. Smerterne og føleforstyrrelserne “kryber” langsomt tættere ind mod kroppen.

Nervebetændelser kan inddeles på mange måde – efter årsag – efter hvilke dele af kroppen der afficeres – eller efter hvilken del af nerven der påvirkes af sygdommen.

Sidstnævnte inddeles i “axonopati”, “myelopati” og “neuropati”.

Ved axonopatier er funktionen af selve den indre ledning, nervens hale, forstyrret. Årsagerne hertil kan være mange, sukkersyge, dårlig nyrefunktion, bindevævssygdomme, fejlernæring for eksempel  vitamin-mangel og for højt alkoholforbrug.

Hvis sygdommen eller påvirkningen stoppes i tiden, kan nerves hale nogle gange regenerere, og symptomerne dermed bedres, men ødelægges nervens hale, er symtpomerne permanente.

Myelopatier opstår, når det er nervens fedtskede, som består af en særlig slags fedt, der hedder myelin, nedbrydes. Faktisk består fedtskeden af fedtceller så flade som pandekager, der “ruller sig omkring” nerven i flere lag og derved pakker den ind.

Derfor kan myelopatien også opstå, hvis selve fedtcellen går til grunde. Når fedtcellen dør eller fedtmængden nedsættes, nedsættes eller forstyrres hastigheden, hvorved nerven kan lede strøm, faktisk lige som en ledning uden isolering.

Denne type nervebetændelse kan være både akut og kronisk. Den kan være opstået i ens egen immunsystem, som reagerer destruktivt mod fedtcellen – den mest kendte er Guillain- barreè syndrome.

Ved neuropatier er det selve nerven som ødelægges ved for eksempel motor neuron sygdomme, sensoriske neuropatier eller på grund af giftstoffer som for eksempel kemoterapi.

Nervebændelse animation

Denne lille animation (klik på billedet) viser, hvordan beskeden gennem en nerve rejser ved hjælp af små strømstød (aktionspotentioaler) ned gennem en nerve. Når den isolerende fedtskede omgiver nerven, rejser beskeden meget hurtigere i en nerve.

Det er vigtigt at finde den udløsende årsag til en nervebetændelse, da nogle nervebetændelser kan stoppes, hvis den bagvedliggende sygdom behandles.

Har du mistanke om, at du lider af nervebetændelse, er det derfor meget vigtigt at blive undersøgt af en specialist.

Medicinsk behandling med immunterapi eller binyrebarkhormon er ofte relevant. Og er der ledsagende nervesmerter – skal disse behandles på samme måde som neuropatiske smerter med medicin – og i tilfælde af manglende effekt af medicinen – med kirurgi.