Allodyni – når blot en berøring gør ondt

Allodyni er en ganske særlig form for nervesmerter i huden, som skyldes øget smertefølsomhed i vores nervesystem – at nervesystemet er blevet “for følsomt”.

Allodyni-smerter udløses således af påvirkninger, som ikke medfører smerter hos raske. Man har simpelthen ondt i huden.

Allodyni forveksles ofte med hyperalgesi, men det er to forskellige tilstande. Ved hyperalgesi vil en smertefuld påvirkning, føles langt stærkere end forventet. Har man allodyni vil man føle sviende, brændende smerter ved let berøring, for eksempel kan blot berøring af tøjet på kroppen eller skoenes tryk på fødderne være smertefuldt. Eller smerter, når huden stryges.

Når man har allodyni, har man ofte også nervesmerter i samme område – også når huden ikke er i berøring med noget; nervesmerterne føles stikkende, brændende, som elektriske stød og jagende.

Allodyni kan opstå alle steder på kroppen, hvor vi har følenerver; på kroppen, arme, ben, ansigt, man kan sågar have smerter i hovedbunden, øregangen eller i mund og svælg.

Hvor har du ondt ?

Hvor har du ondt ?

Hvorfor får man allodyni

Allodyni er et symptom, ikke en sygdom og allodyni har rigtigt mange årsager. En af de allerhyppigste er sukkersyge. Sukkersyge ødelægger nemlig de små blodkar som skal forsyne følenerverne. Nervesmerter og allodyni i fødderne er derfor en hyppig følgesvend, når man har haft sukkersyge i nogle år.

Efter sygdommen helvedesild, som er en virus-sygdom i vores følenerve, kan der opstå allodyni i det hudområde, hvor udslettet sad.

Efter ulykker eller efter operationer kan følenerverne blive ødelagte. Også ved nervebetændelse, fibromyalgi og under migræneanfald kan der opstå allodyni. Det er heller ikke usædvanligt at udvikle allodyni efter et forløb med kemoterapi.

Hvad kan skyldes så denne ubehagelige tilstand?

For at forklare hvad der sker i huden, bliver det lidt “langhåret”.

Ude i huden sidder der millioner af små nerveender af forskellig type.

Der er nogle nerveender, som fører smerteoplevelse ind til rygmarven. Når signalet når ind til rygmarven, fortsætter det via en anden nervecelle i en bane op til den del af hjernen, hvor smerten “opleves” eller “mærkes”.

En anden type nerveender i huden, mærker almindelig følesans. Disse nerver følger i store træk de samme veje ind til hjernen, som nerverne der leder smerter, men har deres egne baner.

Det vil sige, at nerveender som leder smerter og nerveender som leder følesans er helt adskilte ude i huden. Og smerte- og følesansen “rejser” i forskellige nervebaner op til hjernen. Men alligevel er de undervejs forbundet af nerveceller “interneuroner”, som er indskudt mellem de to systemer.

Interneuronerne er vanligvis rigtigt smarte, idet de bruges til at hæmme smertesignalet. Når både almindelig følesans og smerter fra samme område i huden er på vej ind til rygmarven, kan interneuroner hæmme smertesignalet til fordel for almindelig følesans. Det hedder gate-of-pain. Hjernen kan også sende besked ned til interneuronet om at hæmme eller helt eliminere et indkommende smertesignal.

Når man har allodyni er disse mekanismer, som hæmmer smertesignalet, forstyrrede eller ødelagte. Huden bliver overfølsom og almindelig følesans fejlfortolkes nu som smerte.

Hvordan stiller man diagnosen?

Har du allodyni, skal du undersøges grundigt. Dvs., at hele dit nervesystem skal undersøges ved en neurologisk undersøgelse.

Specifikt skal lægen undersøge de forskellige sanser i huden; let berøring, temperatursans, smertesans, vibrationssans og stillingssansen. Det er vigtigt at sammenligne med et område på kroppen, hvor der er normal smertesans, dvs. uden allodyni.

Lægen skal kigge på din hud, da den kan ændre sig i det syge område og blive tynd, ændre farve, få udslet og miste behåringen.

Du skal også have taget blodprøver for at udelukke blandt andet sukkersyge, gigtsygdom og vitaminmangel, særligt B-vitaminmangel.

Man kan typisk ikke se nogen forandringer på røntgen-billeder, scanninger eller ultralyd. I stedet kan man lave nerveledningsundersøgelse i følenerverne, som viser om de leder nerveimpulserne normalt. I sidste ende – kan man tage en biopsi af huden og undersøge den i et mikroskop.

Behandling af allodyni

Allodyni er en meget smertefuld og kompleks form for smerter i huden, som kræver specialistbehandling med enten særlige typer af medicin, botulinum toxin eller smertekirurgi som for eksempel nervestimulation af selve nerven, i rygmarven eller i hjernen.

Links til yderligere information og kilder :

Uddybende artikel om allodyni (engelsk)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537129/