Få et samlet overblik over migræne behandling

Som migrænepatient kan det være svært at få et overblik over, hvilke muligheder, der er for migræne behandling. Vi har lavet en sammenfatning til dig her.

Man kender endnu ikke den fulde baggrund for, hvorfor mennesker får migræne, men de senere år har der været fremgang i forståelsen af mekanismerne bag migræne uden at de bagvedliggende årsager er helt kortlagte.

Migræne er formentligt en neurovaskulær sygdom, hvor arvelighed gør hjernen hos migrænikere modtagelig over for en række trigger faktorer.

Migræne skyldes højst sandsynligvis aktivering af smertesensorer i hjernehinderne og hjernens blodkar samt en øget smertefølsomhed i centralnervesystemet. Sikkert er det, at migræne er en hovedpinetype helt for sig, og den skal behandles anderledes end andre former for hovedpine.

Man kan inddele migræne behandling i 5 grupper:

  1. Non-medicinsk behandling
  2. Anfaldsbehandling
  3. Forebyggende behandling
  4. Injektionsbehandling
  5. Kirurgisk behandling

 

Non-medicinsk behandling

Den ikke medicinske migræne behandling består i at eliminere de faktorer, som kan trigge  migrænen såsom dårligt søvnmønster eller uregelmæssig fødeindtagelse samt at undgå for eksempel rødvin og anden mad, som kan trigge en migræne. Generelt er der sparsomt videnskabeligt belæg for, at ikke-medicinske behandlinger kan lindre migræne.

Anfaldsbehandling

Med anfaldsbehandling er målet at lindre det enkelte migræneanfald, så det bliver kortere, og hovedpinen under anfaldet bliver mindre intens. Generelt anbefales en trinvis behandling, hvor man sædvanligvis behandler tre anfald på hvert trin med èn type medicin, før man går videre til det næste type medicin. Herved opnås den mest effektive og prisbillige behandling. Første trin består af paracethamol, acetylsalicylsyre (Treo) og forskellige NSAID som f.eks Ibumetin og Ibuprofen eventuelt plus et kvalmestillende middel. Andet trin består af triptaner hvor alle de forskellige tripaner betragtes som ligeværdige at starte op med.

Forebyggende behandling

Hvis man har mange migrænedage på èn måned, kan det være en god idè at tage migræneforebyggende medicin, primært for at nedsætte antallet af migrænedage, men også for at undgå et overforbrug af medicin – og det kan i sig selv give hovedpine, “medicin-overforbrugs-hovedpine”. Du skal overveje forebyggende behandling, hvis du har mere end 2 anfald per måned, dårlig effekt af anfaldsmedicin eller din livskvalitet er betydeligt forringet pga. migræne.

Der findes mange forskellige slags medicin som kan forebygge hovedpine. Fælles for dem alle er, at de oprindeligt ikke er udviklet til at forebygge hovedpine, men man har i forbindelse med behandling af andre sygdomme opdaget, at de er effektive til at forebygge hovedpine. De hyppigst brugte præparater er betablokkere, medicin mod epilepsi og medicin, som blokerer calciumkanalerne. Hvis du samtidigt med migræne har spændingshovedpine, kan visse antidepressiva være virkningsfulde.

Injektionsbehandling

Næste mulighed i migræne behandling er  injektionsbehandling. De seneste år er injektionsbehandlinger taget i brug til behandling af migræne, når medicinsk behandling ikke er tilstrækkeligt. Der er to former for behandling; behandling med botulinumtoxin “Botox” og med binyrebarkhormon blokader af kraniets nerver, også kaldet GON blokader.

Botulinumbehandling af migræne gives ved kronisk migræne, dvs. ved mere end 14 migrænedage pr. måned. I 31 punkter i ansigtet, på kraniet og i nakken indsprøjtes medicinen som virker ved at blokerer forbindelsen mellem kraniets flade muskler og nerverne. Desuden blokerer medicinen formentligt også nogle af de sensoriske forbindelser fra hud, muskler og bløddele til hjernen – således at effekt også bunder i en de-sensibilisering, eller normalisering af migrænikerens følsomme smertesystem.

GON blokader (Greater Occipital Nerve eller på dansk den store nakke-nerve) er ganske nyt i Danmark, men har i mange år været brugt i vores nabolande for eksempel af læger i Tyskland. GON blokaden anlægges på bagsiden af hovedet i området hvor nakkemusklerne hæfter fast på kraniet. I dette området løber 4 meget store nerver fra toppen af kraniet ind til centralnervesystemet. Har man kun migræne i den ene side anlægges blokaden på smertesiden. Ved at påvirke disse med binyrebarkhormon som bl.a hæmmer irritation og inflammation påvirkes formentligt de centrale smertecentre, ligesom lokal irritation dæmpes. Målet med både Botulinum og GON blokader er at dæmpe sensibiliseringen af det smertefølsomme nervesystem.

En ny behandling med antistoffer mod et smertemolekyle er netop blevet godkendt til behandling af migræne i USA. Vi forventer at stoffet – Aimovig – bliver godkendt i Europa i 2019. Da vil det blive en del af behandlingen her på klinikken.

Kirurgisk behandling

Den allersidste mulighed, når intet andet virker mod migrænen og såfremt det er kronisk migræne, findes 2 kirurgiske migræne behandlinger, begge omhandler anlæggelse af permanent elektroder under huden på kraniet, neurostimulation. Ved den ene procedure anlægges elektroden under huden i baghovedet – ONS (Occipital Nerve Stimulation) elektroder, ved den anden procedure anlægges elektroden i dybden bag kæbeleddet SPG (SphenoPalatine Ganglion) elektrode. Begge elekroder kan reducere antallet og intensiteten af migrænen ved permanent at udsende en lille strøm som hæmmer nervernes smertesignal.

Vi håber, at dette blogindlæg om migræne behandlinger giver dig et overblik over dine behandlingsmuligheder og kan hjælpe dig videre til en hverdag med mindre hovedpine.