Får du jag i hovedet?

Får du jag i hovedet, kan det skyldes en særlig slags hovedpine, som på engelsk har sit eget navn: “Stabbing headache”. Ofte bruges det mere malende “Ice pick headache”.

Jagende hovedpine er karakteriseret af anfaldsvise, ultrakorte, intense, smerter i hovedet. Det føles som om en syl, der ganske uden varsel, stikkes ind i hovedet.

Anfaldene varer kun få sekunder, og vanligvis få man kun enkelte anfald pr dag – men da jagene er meget intense, er de meget forstyrrende og kan være ledsaget af kortvarig kvalme, opkastning, lysfølsomhed og svimmelhed.

Hvor har du ondt ?

Vi behandler 10 forskellige smerte-tilstande på Neurokirurgisk Smerteklinik.

Sjældnere kan man opleve fornemmelsen af stødlignende smerter i øjenæblet. Hovedpinen kan også opstå om natten, hvor man pludseligt vækkes fra søvnen på grund af jagene.

Jag i hovedet opstår oftest i tindingen, panderegionen eller omkring øjnene, men der kan også være jagende smerter på toppen af hovedet eller f.eks. inde i øret. Vanligvis skifter jagene lokalisation, så det ikke er det samme sted på kraniet, at jagene opstår hver gang.

Og hvad er årsagen til disse ubehagelige jag?

Forskerne ved endnu ikke, hvorfor nogen får disse jag i hovedet, men man mener, at det skyldes en signalfejl i hjernen, og på den måde er de en slags nervesmerter. Man ved, at jagene ofte opstår i hverdagsagtige situationer som f.eks. i forbindelse med sult eller træthed. Man ved også, at der er øget risiko for at udvikle sygdommen, hvis man i forvejen lider af migræne. Og at migræne formentligt skyldes en øget følsomhed i de centre i hjernen, som er med til at regulere føleinputs fra kraniets og ansigtets følenerver. Således oplever 40% af alle migrænikere jagende hovedpine oveni deres vanlige migræne og ofte i samme område af hovedet som migrænen.  

Det er vigtigt at udelukke andre årsager til de intense jag i hovedet, inden man stiller diagnose “Ice pick headache”.

Sidder de jagende smerter f.eks udelukkende i panden eller ned i ansigtet, kan det dreje sig om en anden sygdom kaldet trigeminus neuralgi. Sidder smerterne inde i øjet, skal man opsøge en øjenlæge og blive undersøgt, da nogle alvorlige sygdomme, som f.eks øget tryk inde i øjet, kan give jagende øjensmerter.

Sidder smerterne omkring øjet kan det dreje sig om Hortons hovedpine . Eller om nogle sjældne hovedpineformer kaldet SUNCT (Short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing) og SUNA (short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with cranial autonomic features).

Disse hovedpineformer er også pludselige, jagende, intense smerter, ofte lokaliseret i det samme område af kraniet fortil samt omkring øjnene, men de er karakteriseret ved en meget høj frekvens med op til 200 jag pr. dag. Desuden er smerterne ved disse sygdomme ledsaget af andre symptomer som tåreflod, hængende øjenlåg, hævelse af øjenlåget, stoppet næse, og rødt øje.

Hvis jagene er særligt forstyrrende, for eksempel hvis de opstår oftere end få gange om dagen, kan de behandles ganske effektivt med medicin. Det vigtigste, som patient med denne hovedpineform, er at vide, at den jagende hovedpine ikke er farlig – om end den er forstyrrende.

Kan vi hjælpe ?

Vi tilbyder en række specialiserede smerte-behandlinger inden for neurokirugi