Får du jag i hovedet?

Får du jag i hovedet, kan det skyldes forskellige former for nervesmerter i hovedet. Oplever du mere dine smerter som en jagende hovedpine, kan du læse mere her.

Jagene er karakteriseret af ultrakorte, intense smerter i hovedet. Det føles som om en issyl, små lyn i hjernen eller et stød, der ganske uden varsel, stikkes ind hovedet.

Anfaldene varer kun få sekunder, og vanligvis få man kun enkelte anfald pr. dag – men da jagene er meget intense, er de meget forstyrrende og kan være ledsaget af kortvarig kvalme, opkastning, lysfølsomhed og svimmelhed.

Sjældnere kan man opleve fornemmelsen af stødlignende smerter i øjenæblet. Hovedpinen kan også opstå om natten, hvor man pludseligt vækkes fra søvnen på grund af jagene.

Jag i hovedet opstår oftest i tindingen, panderegionen eller omkring øjnene, men der kan også være jagende smerter på toppen af hovedet eller f.eks. inde i øret. Nogle gange skifter jagene lokalisation, så det ikke er det samme sted på kraniet, at jagene opstår hver gang.

Hvor har du ondt ?

Hvor har du ondt ?

Hvad er årsagen til disse ubehagelige jag i hovedet ?

Forskerne ved endnu ikke, hvorfor nogen får disse jag i hovedet, men man mener, at det skyldes en signalfejl i hjernen, og på den måde er de en slags nervesmerter. Man ved, at jagene ofte opstår i hverdagsagtige situationer som f.eks. i forbindelse med sult eller træthed. Man ved også, at der er øget risiko for at udvikle sygdommen, hvis man i forvejen lider af migræne. Og at migræne formentligt skyldes en øget følsomhed i de smerte-centre i hjernen, som er med til at regulere føleinputs fra kraniets og ansigtets følenerver. Således oplever 40% af alle migrænikere jagende hovedpine oveni deres vanlige migræne og ofte i samme område af hovedet som migrænen.  

Mulige diagnoser

Det har betydning for diagnosen, hvor på hovedet du får jagene, hvor længe et anfald med jag varer, samt hvor ofte du får jagene. Hvis det drejer sig om nervesmerter, kan det handle om f.eks occipital-neuralgi og trigeminus-neuralgi.

Kommer smerterne som jag i baghovedet eller jag bag øret, følger smerterne de store følenerver, som løber fra nakken og op over baghovedet til toppen af hovedet. Nerverne hedder occipitalis nerverne og sygdommen hedder occipital-neuralgi.

Sidder de jagende smerter f.eks udelukkende i panden eller ned i ansigtet, kan det dreje sig om en anden sygdom kaldet trigeminus-neuralgi.

Sidder smerterne inde i øjet, skal man opsøge en øjenlæge og blive undersøgt, da nogle alvorlige sygdomme, som f.eks øget tryk inde i øjet, grøn stær, og en særlig gigtsygdom i tindingerne kan give jagende øjensmerter.

Sidder smerterne omkring øjet kan det dreje sig om Hortons hovedpine . Eller om nogle sjældne hovedpineformer kaldet SUNCT (Short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing) og SUNA (short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with cranial autonomic features).

Disse hovedpineformer er også pludselige, jagende, intense smerter, ofte lokaliseret i det samme område af kraniet fortil samt omkring øjnene, men de er karakteriseret ved en meget høj frekvens med op til 200 jag pr. dag. Desuden er smerterne ved disse sygdomme ledsaget af andre symptomer som tåreflod, hængende øjenlåg, hævelse af øjenlåget, stoppet næse, og rødt øje.

Slutteligt findes en hovedpineform “Ice pick headache”, hvor man får smerter som en issyl stukket ind, vekslende steder på kraniet … den er heldigvis meget sjælden. Det vigtigste, hvis man har denne hovedpineform, er at vide, at den jagende hovedpine ikke er farlig – om end den er meget ubehagelig.

Behandling af nervesmerter

Hvis jagene er særligt forstyrrende, for eksempel hvis de opstår ofte eller er meget intense eller langvarige, kan de behandles ganske effektivt med medicin. Drejer det sig om nervesmerter, kan lokal behandling med botulinumtoxin langs nerven give lindring.

 

Links til videnskabelige artikler om jagende smerter i hovedet:

Artikel om jagende smerter i baghovedet (engelsk) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538281/

Artikel om issyl-hovedpinen (engelsk) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27038969

Artikel om jagende hovedpine (engelsk) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20816445