Kan man få en nerve i klemme ?

“Du har vist fået en nerve i klemme” er et flittigt udtryk brugt blandt mennesker, men forholder det sig virkeligt sådan ?

Ja, det gør det – for man kan rent faktisk godt få en nerve i klemme – og det sker ikke så sjældent endda, og det kan være meget smertefuldt.

Vores nerver stammer alle fra rygmarven, som ligger som en forlængelse af hjernen, godt beskyttet af ryggens hvivler. Fra rygmarven afgår 31 nerver til højre side af kroppen og 31 til venstre side af kroppen – 8 nakkenerver, 12 brystrygsnerver, 5 lændenerver og resten afgår fra korsben og haleben – den nederste ville i urtiden sidde i spidsen af vores hale.

Gennem små kanaler løber alle disse nerver inde fra rygmarven og ud på den ubeskyttede side af ryghvivlerne og herfra snor de sig ud og ind mellem knogler, muskler og sener til deres slutdestination i hud, bevægapparat og organer.

I deres rejse fra rygmarven og ud i kroppen kan nerver komme i klemme mange steder.

Nerven forlader rygmarven gennem et lille hul på siden mellem to tilstødende ryghvirvler, og her kan første forhindring opstå. Ved for eksempel discusprolaper,  slidtage i facetleddene og sygdomme forsnævres hullet, og nerven kan komme i klemme. Hullet kaldes i øvrigt Foramen Intervertebrale.

Når nerven har forladt ryghvirvlerne, løber de hver især et helt unikt og veldefineret forløb for hver af de 31 nerver.  Og mange af nerverne skal i deres forløb igennem særligt snævre steder, hvor de for eksempel skal passere en sene netop, hvor den fæster på en knogle og derfor er i risiko for at komme i klemme både hvis der er sygdomme i knoglen eller f.eks irritationstilstand ved senens hæfte.

Lad os som eksempel tages en af armens nerver, nemlig Nervus Ulnaris.

Denne nerve stammer fra flere af nakkens nerver. Fra Foramen Intervertebrale løber nerverne fra rygmarven og ud på halsen. Her dannes et lille netværk, hvor tråde fra nakkenerverne udveksler tråde. Dette netværk hedder plexus brachialis eller “Armens nervebundt”.  Nerverne løber på siden af halsen og derfra gennem en kanal mellem skuldrens muskler ned i toppen af armhulen.

Nerve i klemme

Nervus Ulnaris kommer fra den nederste del af nervebundtet og fra armhulen løber den sammen med overarmens muskler på bagsiden af armen ned til albuen, som den når ved at løbe lige igennem en stor sene.

Hvis du står med armen 90 grader ud til siden og tommelfingeren opad, kan du mærke et knoglefremspring på albuen som peger ned mod jorden.. Ved albuen snor nervus ulnaris sig bagom dette knoglefremspring i en lille kanal. Her ligger nerven meget yderligt, tæt på huden over flere cm af dens forløb.

Hvis du nogen side har fået et “albuestød” – stærke snurrens smerter ved albuen, som varede få sekunder efter et slag mod albuen – ja så ved du præcis hvor nervus ulnaris ligger, for det er et slag mod nerven på dette sted som giver “albuestøddet”.

På underarmen ligger nerven atter i dybet mellem underarmens mange muskler til vi når håndleddet. Her skal nerven atter igennem et snævert sted. Alle senerne fra underarmen til hånden er netop på overgangen til håndleddet stramt bundet ned af en bred sene, der ligesom et stramt armbånd binder senerne ned. Dette stramme armbånd skal Nervus Ulnaris passerer inden det nedenfor deler sig til sine endegrene til huden over ringfinger og lillefinger samt nogle af håndens muskler.

Under nervens lange forløb kan den komme i klemme rigtigt mange steder pga. traumer, slag, træk, knoglefremspring, gigtramte led, hævede muskler og irriterende slimsække. De hyppigste steder er ved albuen og håndleddet.

Og Nervus Ulnaris er ikke unik – alle kroppens nerver har lange snørklede forløb med snævre steder, hvor nerven kan komme i klemme.

Når nerven kommer i klemme reagerer den ved at sende signaler i form af smerter, eller snurren prikkende sovende fornemmelser ind til rygmarven og hjernen. Hvis nerven ikke kan løsnes af sin klemme med kirurgi, kan den behandles med medicin, så signalerne; smerterne og føleforstyrrelserne ikke føles så intense.