Kan man få en nerve i klemme ?

“Du har nok fået en nerve i klemme”, er et ofte hørt udtryk når man har smerter. Men forholder det sig virkeligt sådan ?

Ja, det gør det – man kan rent faktisk godt få en nerve i klemme – og det sker ikke så sjældent endda, og det kan være meget smertefuldt.

Vores nerver stammer alle fra rygmarven, der ligger som en forlængelse af hjernen, godt beskyttet af ryggens hvirvler. Fra rygmarven afgår 31 nerver til højre side af kroppen og 31 til venstre side af kroppen – 8 nakkenerver, 12 brystrygsnerver, 5 lændenerver og resten afgår fra korsben og haleben – den nederste del af vores hvirvelsøjle, som i urtiden ville have siddet i vores daværende hale.

Hvor har du ondt ?

Vi behandler 10 forskellige smerte-tilstande på Neurokirurgisk Smerteklinik.

Gennem små kanaler løber alle disse nerver fra rygmarven og ud på den ubeskyttede yderside af ryghvirvlerne og herfra snor de sig ud og ind mellem knogler, muskler og sener til deres slutdestination i hud, muskler og organer.

I deres rejse fra rygmarven og ud i kroppen kan nerver komme i klemme mange steder.

Nerven forlader rygmarven gennem et lille hul på siden mellem to tilstødende ryghvirvler, og allerede her kan første forhindring opstå. Ved for eksempel discusprolapser, slidtage i facetleddene og rygsygdomme forsnævres hullet, og nerven kan komme i klemme. Hullet hedder i øvrigt på latin Foramen Intervertebrale, direkte oversat til dansk; hullet imellem hvirvlerne.

Når nerven har forladt ryghvirvlerne, løber de hver især i et helt unikt og veldefineret forløb for hver af de 31 nerver.  Og mange af nerverne skal i deres forløb igennem særligt snævre steder.

Lad os som eksempel tages en af armens nerver, nervus ulnaris.

Denne nerve stammer fra flere af nakken. Fra foramen intervertebrale løber nerverne fra rygmarven og ud på halsen. Her dannes et lille netværk, hvor nakkenerverne udveksler nervetråde. Dette netværk hedder plexus brachialis eller “armens nervebundt”.  Nerverne løber på siden af halsen og derfra gennem en kanal mellem skulderens muskler ned i toppen af armhulen.

Nerve i klemme

Nervus ulnaris kommer fra den nederste del af nervebundtet. Fra armhulen løber den sammen med overarmens muskler på bagsiden af armen ned til albuen, som den når ved at løbe lige igennem en stor sene.

Hvis du står med armen 90 grader ud til siden og tommelfingeren opad, kan du mærke et knoglefremspring på albuen som peger ned mod jorden. Ved albuen snor nervus ulnaris sig bagom dette knoglefremspring i en lille kanal. Her ligger nerven meget yderligt, tæt på huden over flere cm af dens forløb.

Hvis du nogensinde har fået et “albuestød” – stærke, snurrende smerter ved albuen efter et slag mod albuen, så ved du præcis, hvor nervus ulnaris ligger, for det er et slag mod nerven på dette sted som giver “albuestøddet”.

På underarmen ligger nerven atter i dybet mellem underarmens mange muskler til den når håndleddet. Her skal nerven atter igennem et snævert sted. Alle senerne fra underarmen til hånden er netop på overgangen til håndleddet bundet ned af en bred sene, der ligesom et stramt armbånd presser senerne ind til håndleddet. Dette smalle sted hedder karpaltunnelen. Nervus ulnaris passerer igennem en smal kanal i håndleddet kaldet Guyon’s kanal og nedenfor deler den sig til sine endegrene til huden over ringfinger og lillefinger samt til nogle af håndens muskler.

Under nervens lange forløb kan den komme i klemme rigtigt mange steder pga. traumer, slag, træk, knoglefremspring, gigtramte led, slidtage, hævede muskler og irriterede slimsække. De hyppigste steder er ved albuen og håndleddet.

Og nervus ulnaris er ikke unik. Alle kroppens nerver har lange snørklede forløb med snævre steder, hvor nerven kan komme i klemme.

Når nerven kommer i klemme reagerer den ved at sende signaler i form af nervesmerter, eller føleforstyrrelser; snurren, prikkende, sovende fornemmelser ind til rygmarven og hjernen. Hvis nerven ikke kan løsnes af sin klemme med kirurgi, må den behandles med medicin eller botulinum toxin, så signalerne; smerterne og føleforstyrrelserne lindres.

Kan vi hjælpe ?

Vi tilbyder en række specialiserede smerte-behandlinger inden for neurokirugi