Ny behandling – Botox mod trigeminus-neuralgi

For patienter med trigeminusneuralgi (anfaldsvise, kraftige ansigtssmerter) har behandlingsmulighederne længe været enten medicinsk behandling eller ved kirurgi.

Men der er nu kommet en ny behandlingsmulighed for den hårdt trængte gruppe, som enten ikke kan opereres, eller som ikke har gavn af medicinen.

Og det er botulinumtoxin A, populært kaldet Botox.

Botox virker smertelindrende lokalt i trigeminusnerven ved på flere forskellige niveauer at hæmme smertetransmissionen. Behandlingen gives i underhuden omkring de nerveender, som hører til den trigeminusgren, man har smerter i.

Hvor har du ondt ?

Hvor har du ondt ?

Baseret på en række videnskabelige studier

Den europæiske sammenslutning af neurologer har netop her i juni 2019 udgivet en artikel med opdaterede guidelines for behandlingen af trigeminus neuralgi – dette efter grundig gennemgang af den lægefaglige og videnskabelige litteratur.

I de nye anbefalinger er Botox-behandling for trigeminusneuralgi nu en del af det anbefalede behandlingsprogram, sammen med de mere gængse medicinske behandlinger; lamotrigine, gabapentin og baklofen.

Desuden kan botox bruges i kombination med den medicinske behandling, da Botox ikke påvirker effekten af medicinen og omvendt.

Anbefalingen er baseret på en række videnskabelige studier. Der er desuden udkommet en artikel, som skaber overblik over alle de studier, som er lavet af botox mod trigeminus neuralgi.

I alt 178 mennesker med trigeminus neuralgi er med i studierne. Botox blev indsprøjtet enten lokalt omkring nerven, eller i huden, som den ramte nerve forsyner med smertetråde.

Oversigter viser, at der er statistisk sikker smertelindrende effekt af Botox ved trigeminusneuralgi sammenlignet med en gruppe, som fik indsprøjtet uvirksomt stof som kontrol (placebo).

Færre smertejag og mindre intense

Der var ved behandlingen, både færre smertejag og smertejagene var mindre smertefulde/intense. Effekten af behandlingen var langvarig. Hos de fleste var der stadig effekt efter 3 måneder.

Ingen af de behandlede patienter havde alvorlige bivirkninger af behandlingen. Enkelte rapporterede forbigående hævelse over injektionsstedet, men dette fortog sig efter dage.

Der var også enkelte patienter, som oplevede asymmetri i ansigtet, det fortog sig igen samtidig med effekten af behandlingen.

Man beskrev, at den smertelindrende effekt kunne tilskrives flere forskellige mekanismer; lokal lindring i nerven, evt. ved en regulær nedsættelse af selve antallet af smertereceptorer ude i spidserne af nerverne. Lindring inde i ganglion, hvor de 3 trigeminusgrene mødes på bunden af kraniet for at løbe ind til hjernen, samt reduceret smertefølsomhed i selve centralnervesystemet.

Nye studier viser, at Botox kan hæmme stoffet CGRP. Det er vældigt interessant, da det er antistoffer mod CGRP, som benyttes i en ny injektionsbehandling af migræne. Ved denne behandling får man en injektion af antistofferne 1 x om måneden. Potentielt kan der således være en lignende behandlingsmulighed for Trigeminus neuralgi på vej.

Der er efterhånden lavet en række studier, som viser samme resultat som ovenfor, men for andre nervesmerte tilstande: efter helvedesild, traumer, sårsmerter efter operation, pga. sukkersyge eller skade på rygmarven.

Links til yderligere information og kilder :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30860637 European Academy of Neurology guideline on trigeminal neuralgia.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4932020/