København/Aarhus
70 605 105
Ventetid: 7-10 dage
Hvad er smerter egentligt?

Hvad er smerter egentligt?

Hvad er kroniske smerter

Kroniske smerter er en vedvarende smertefølelse, der enten er konstant eller som vender hyppigt tilbage. Det er vigtigt at vide at ordet”Kronisk” i lægelig forstand ikke nødvendigvis betyder “for altid. Vi benytter udtrykket når smertetilstanden har varet i flere måneder.

Smerte er et naturligt mekanisme, som vi er udstyret med. Det er et faresignal, som kan udløses overalt i kroppen. Smerte er bl.a. ment som en hjælp til at lære at undgå farelige situationer og holde øje med kroppens tilstand.

Alle kroppens følenerver samles i rygmarven og løber mod hjernen. I hjernen modtages og analyseres signalet. Med impulser fortæller følenerven hjernen, at noget gør ondt, og derved får du smerte-følelsen.

Hjernen i sig selv har ingen smertenerver, og den kan derfor ikke gøre ondt, men hinder omkring hjernen, kraniet og musklerne udenpå kraniet kan føle smerte, som hovedpine.

At have kroniske smerter eller hovedpine kan det også være et faresignal om sygdom. Derfor skal mennesker med smerter altid undersøges meget grundigt, så man ikke overser en alvorlig sygdom som årsag til smerterne.

I de fleste tilfælde skyldes kroniske smerter og hovedpine dog ikke alvorlig sygdom. Oftest skyldes det lokal påvirkning af smertetrådene. Hvis smerterne skyldes slid feks i ryggen eller i led kan smertetrådene danne nye udløbere som sender smertesignaler. I andre tilfælde kan kroniske smerter skyldes, at en nerve er beskadiget eller den er kommet i klemme. Medicinske sygdomme som f.eks sukkersyge kan skabe et unaturligt miljø omkring nerverne og medføre smerter.

Forbundet netværk

Smerterne kan sidde lokalt, for eksempel i nakken, men da nervesystemet er et tæt forbundet netværk af nervetråde, kan du opleve at få smerter andre steder i kroppen, end det område, der reelt udløser smerten. Dette gælder bl.a begrebet referred pain. Et kendt eksempel er, at smerter i hjertet mærkes ude i den venstre arm.

Hele nervesystemet kan også komme i en tilstand, hvor følenerverne og endda hjernen bliver kronisk særlig følsom for smerte. Det kaldes for sensibilisering og betyder at smertetærsklen er lavere. Kort sagt skal der mindre til for at få ondt – eller sagt på en anden måde – har man mere ondt end man burde have. Smerterne kan være intense og medføre mange sygedage og forringet livskvalitet. 

Mennesker med kroniske smerter oplever ofte, pga. lignende mekanismer, at smerterne fra det oprindelige område kan brede sig ud i naboområder eller at man lettere udvikler kroniske smerter andre steder i kroppen. Det er således ikke en simpel tilstand. 

Når man har kroniske smerter, er det derfor afgørende, at man bliver ordentligt udredt. Det er vigtigt at få beskrevet årsagen til de kroniske smerter – kun derved kan man starte den rette behandling.