Rhizolyse (Radiofrequency Ablation) Kirurgisk smertebehandling, der lammer nerven lokalt

Rhizolyse (Radiofrequency ablation)

Rhizolyse bliver også kaldet termokoagulation eller for nerveablation.

Det har været brugt i dekader i landene omkring os: Norge, Sverige, Tyskland, og England. Det er en meget udbredt og veldokumenteret behandling af lokale smerter – både hovedpine, nakke og rygsmerter samt lokale smerter ved led og på arme og ben.

Først indenfor de senere år har man i Danmark indført behandlingen. Primært bruger man rhizolyse til behandling for ansigtssmerter og visse hovedpineformer samt for lokale nervesmerter.

Indenfor kort tid vil også rhizolysebehandling af de små led i nakken og lænden være tilgængeligt – til behandling af kroniske nakke – og rygsmerter.

Fysiologi og effekt

På Neurokirugisk Smerteklinik benytter vi varme til at skabe denne påvirkning.

Målet med opvarmningen er at benytte præcis den temperatur som lammer nervens smertertråde og ikke nervens almindelige føletråde. Det er muligt selektivt kun at lamme smertetrådene, da de almindelige føletråde i modsætning til smertetrådene er beskyttet af et lag af isolerende fedt. På den måde er  føletrådene i nerven bedre beskyttet mod varmen. Eller kort sagt er smertetrådene mere varmefølsomme. 

Af samme grund går man gradvist til værks – idet den temperatur som påvirker smertetrådene, men bevarer føletrådene er lidt forskellig fra menneske til menneske. Ved den først behandling vil vi derfor behandle med lidt lavere temperatur en den mest effektive temperatur – for at finde netop dit korrekte temperaturpunkt – og derfor kan effekten af den første behandling være lidt kortere end de efterfølgende. Ved behandling nr 2 skruer vi gradvist op for varmen således at du får længerevarende smertelindring – og vi har passet på dine føletråde.

Effekten indtræder straks og varer vanligvis i op mod 12-18 måneder, herefter har nerven repareret sig selv og genskabt forbindelsen i smertetrådene og smerterne tager gradvist til igen. Behandlingen kan da gentages med samme gode effekt.

Komplikationer

Den hyppigste komplikation er ømhed og let hævelse til indstiksstedet for nålen. Der er også en ganske lille risiko for at udvikle betændelse hvor nålen har været placeret- samt risiko for overfølsomhedsreaktion overfor lokalbedøvelsen. Der er risiko for forbigående påvirkning af følesansen – denne påvirkning kan vare ligeså længe som effekten på smertetrådene. 

Selve indgrebet

En diagnostisk blokade på nerven vil forud for en rhizolyse behandling i mange tilfælde være en god indikator for effekten af behandlingen og udføres ved forundersøgelsen. Behandlingen tager 30 -60 minutter afhængigt af hvor mange nerver og hvor mange punkter i den enkelte nerve som skal behandles.

Du skal møde ind til behandlingen med nyvasket hud. Du ligger ned på en briks under behandlingen. Det område du skal behandles afklædes og vaskes og renses med steril væske. 

Ved rhizolyse skal du blot ligge så vi kan komme til området med smerter. Det maksimale smertepunkt optegnes og med ultralyd lokaliseres nerven. En lille nål føres ned i nærheden af nerven og igennem nålens spids føres en lille elektrode ned. En “kildrestrøm” tændes kortvarig. Den få det til at snurre i det område af huden som nerven forsyner. Hvis dette område er sammenfaldende med smerteområdet ligger nålen korrekt. Herefter lægges lokalbedøvelse gennem nålen. Du er nu bedøvet og selv opvarmningen af nålen med en lille elektrode tager 1- 2 minutter. Herefter fjernes nålen.

Du må forlade klinikken 1/2 time efter behandlingen.

Kort animationsfilm om Rhizolyse-indgrebet (på engelsk)

Effektmåling for patienter, der har fået foretaget et Rhizolyse indgreb (klinisk studie, lænd):

  • 89% af patienterne oplever en signifikant lindring af smerter
  • 66% af patienterne angiver en vedvarende effekt efter 6 måneder
  • 50% af patienterne angiver en vedvarende effekt efter 12 måneder
  • Efter 1 år efter indgrebet ønsker over 75% af patienterne at gennemgå indgrebet igen. 

Har du spørgsmål vedrørende Rhizolyse indgrebet, er du velkommen til at ringe på :
70 605 105

Mere information: