Skip to content
Menu
Menu
København/Aarhus
Ventetid for nye patienter: September

Medicinsk smertebehandling Et målrettet medicinsk forløb på typisk 3-6 måneder

Medicinsk behandling

På Neurokirurgisk Smerteklinik kan vi også varetage din medicinske smertebehandling.

Selvom vores særkende som smerteklinik er den neurokirurgiske, anatomiske tilgang til behandling, så behandler vi også patienter med medicin. Vi har indgående erfaring med, hvilke præparater, der kan have effekt på de forskellige former for kroniske smerter og hovedpinesygdomme.

Vi tilbyder et forløb, hvor du som patient i tæt, løbende dialog med vores speciallæge kan afsøge præparater, som er relevante for dine smerter. Det er speciallægen, du møder hver gang, du er på klinikken og ved behov for telefonkonsultation. Vi varetager receptudskrivningen.

Det er dig, der bestemmer tempoet for behandlingen og konsultationsformen. Vi tilbyder konsultationer på klinikken, telefonkonsultationer og e-konsultationer. Konsultationerne afregnes efter forbrug  – vi henviser til den gældende prisliste.

Sammen optimerer vi dit forløb, og du kommer ikke til at “hænge fast” for længe ved et præparat, der ikke har effekt eller som har bivirkninger. Du får ikke følelsen af at stå alene med din behandling. 

Et medicinsk forløb på klinikken varer typisk 3- 6 måneder med konsultation 1 x hver 1-2. måned samt opfølgning via mail/telefon her imellem.

Når den mest effektive medicinske behandling er fundet, udskriver vi dig gerne til din egen læge, så han/hun kan overtage, men du er naturligvis også velkommen til at fortsætte din behandling på klinikken.

Vi kan også hjælpe dig med udtrapning af smertestillende præparater.

Det er også muligt at kombinere den medicinske behandling med andre af klinikkens behandlinger, for eksempel injektionsbehandlingerne.

Vi ved godt, at de fleste ikke ønsker at tage medicin hver dag – men i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at acceptere medicin i en periode, dels for at opnå umiddelbar lindring, men også for at få vendt den negative smertespiral.

Fysiologi og effekt

Smerter opstår på mange niveauer i din krop afhængigt af den underliggende sygdom. Smerter kan opstå lokalt i muskler, knogler, led og i de perifere nerver ude i kroppen. Også hovedpine kan være lokaliseret til musklerne og nerverne udenpå kraniet.

Ved kroniske smerter og kronisk hovedpine kan smerterne dog også være lokaliseret i selve centralnervesystemet, dvs. i rygmarven eller hjernen. Ændringer af mængden af signalstoffer i hjernen, samt ændringer i de receptorer, som stofferne sætter sig på i hjernen er medvirkende til at tilstanden bliver kronisk. 

Man kan sige, at hjernens “smerte-termostat” indstiller sig forkert ved kroniske smerter og hovedpine. Smerten er blevet den nye normaltilstand i systemet. 

Den medicinske behandling skal derfor altid målrettes typen af smerter. Ofte er der behov for stoffer, som påvirker centralnervesystemet/hjernen hen imod at normalisere “termostaten”, ved f.eks at hæve hjernens smertetærskel. 

Her er der en række stoffer med forskellig virkningsmekanismer og bivirkningsprofiler, som kan benyttes og kombineres. Disse stoffer kan atter kombineres med medicin, som virker ude i selve kroppen, musklerne eller ude i nerverne i kroppen.

Komplikationer

Alle former for smertestillende medicin kan potentielt give dig bivirkninger. Der er også tilstande, hvor de enkelte præparater ikke må benyttes, og derfor er en grundig forundersøgelse vigtig, inden vi laver en plan for hvilke præparter, du skal smertebehandles med.

Når du starter på ny medicin, vil du altid forinden være grundigt informeret om de hyppigste bivirkninger. Vi er i kontakt med dig, gerne hver 14. dag, for at evaluere effekten, regulere din dosis og holde øje med om du får bivirkninger. 

Du kan få fat i os på telefonen alle hverdage. Og får du akut behov for at komme i kontakt med os, svarer vi også på din henvendelse i weekenden via email.

Har du spørgsmål vedrørende vores medicinske behandling, er du velkommen til at ringe på
70 605 105