Velkommen

Neurokirurgisk Smerteklinik er en privat speciallægeklinik, der er specialiseret indenfor medicinsk og kirurgisk smertebehandling.

Vores blog :

Vores blog :

Læs om vores behandlinger

Som den første private smerteklinik i Danmark er vi specialiserede indenfor  kirurgiske behandlinger for smerter og behandling med botulinum toxin for kroniske nervesmerter og hovedpine.