Blokader og nerve-injektion til behandling og diagnose

Blokader og Nerveinjektioner – både til at stille diagnosen og til behandling

En blokade er navnet på en indsprøjtning af lokalbedøvelse og evt. binyrebarkhormon til smertebehandling, typisk af smerter fra led eller irriterede slimsække og seneskeder. Nerveinjektioner er også en indsprøjtning dog rettet mod selve nerven/nerverne i bløddelene, der hvor smerten sidder. 

Fysiologi

Når man indsprøjter lokalbedøvelse omkring en nerve, ophæves nerves evne til at føre smerte for en stund. Nerven kan ikke transportere stoffer med positiv og negativ ladning over sin membran. I denne periode kan nerven derfor ikke skabe en spænding over membranen, og derfor kan nerven ikke lede strøm – hvilket er nervens normale måde at kommunikere smerter til hjernen på.

Har man smerter i en bestemt nerve, kan man derfor “slukke” for nerven med en injektion omkring den af lokalbedøvelse. 

Nogle gang varer den smertelindrende effekt af lokalbedøvelsen ved også længe efter, at den er holdt op med at virke. Man ved ikke hvorfor, men teorier siger, at man måske får “af-sensibilisering” eller normaliseret nervens smerteledning.

Ofte blander man binyrebarkhormon sammen med lokalbedøvelsen. Baggrunden for dette er, at der i og omkring nerver, som enten er beskadigede eller kronisk omgivet af beskadiget væv, som for eksempel ved beskadigede muskler eller led, kan opstå en kronisk betændelses eller irritationstilstand. Binyrebarkhormon virker hæmmende på den type irritation og derfor kan effekten af binyrebarkhormon på nervesmerter være langvarig.

Ved blokader behandles smerter, som udgår fra for eksempel overbelastning af sener, irritation i slimsække eller muskler. Når man anlægger en blokade, benytter man netop binyrebarkhormonet betændelseshæmmende effekt til at lindre smerten.

Ud over behandling af smerter til sener, led og muskler, behandler vi kroniske rygsmerter, som udgår fra ryggens facetled og de store ledflader langs korsbenet. 

Komplikationer

Udført korrekt er komplikationerne overordentligt sjældne ved både diagnostiske nerveblokader og almindelige blokader til behandling af smerter. Den hyppigst komplikationer er lokal ømhed og hævelse omkring injektionsstedet. Som ved alle former for injektioner kan allergisk reaktioner i huden forekomme – og andre former for overfølsomhedsreaktioner. Gentagne injektioner med indhold af binyrebarkhomon kan påvirke vævet i området, herunder svække senerne og gøre huden tynd. Ved langvarig brug (årelang) kan man få en generel effekt af binyrebarkhormonet på bla stofskiftet, nedsat immunforsvar og øget følsomhed for infektioner.

Selve behandlingen

På Neurokirurgisk Smerteklinik anvender vi blokader og nerveinjektioner både til behandling og diagnostik. Hvis vi midlertidigt kan “slukke” for nerven med en nerveinjektion, er der også god sandsynlighed for effekt med kirurgi, for eksempel RF/Rhizolyse eller Neurostimulation.

Vi anvender altid ultralydscanning, når vi skal anlægge en blokade eller en nerveinjektion. Nogen behandlere vælger at lægge blokaden “blindt” – det vil sige at man navigerer ud fra kroppens anatomi. Det kan medføre, at den indsprøjtede medicin placeres mere upræcist. Med en ultralydscanner kan man orienterer sig meget præcist og identificere nerven eller området, der skal behandles, og det øger effekten af behandlingen.

Begge klinikker i Aarhus og København er udstyret med moderne ultralydscannere, der anvender den seneste teknologi – herunder trådløse prober/scanner.

Ved behandling ultralydsscanner vi området inden selve injektionen for at opnå optimal præcision. Selve behandlingen/indsprøjtningen tager blot få minutter, nålen er meget tynd, og det gør ikke ondt. Du skal blive på klinikken 1/2 time efter behandlingen for at sikre, at du ikke udvikler en allergisk reaktioner, og vi ringer dig op næste dag. Blot for at sikre os, at du er velbefindende.

Vi anvender altid ultralyd ved behandling med blokader og nerveinjektioner

Vi anvender altid ultralyd ved behandling med blokader og nerveinjektioner

Har du spørgsmål vedrørende nerve-injektioner, er du velkommen til at ringe på
70 605 105

Mere information: