Botox mod migræne og hovedpine En veldokumenteret behandling

Botulinum mod migræne og hovedpine

Botulinum indsprøjtninger kan lindre kronisk migræne og hovedpine.

Botulinum toxin er et stof som produceres af særlige jordbakterier. Det blev oprindeligt brugt til at indsprøjte i øjenmuskler hos patienter med skelen samt til at behandle spastiske muskler. Det bruges stadig mod muskelkramper – herunder også til spændinger i kæbemusklerne.

Først senere blev opdaget som “skønhedsmiddel”. Producenter gav det navnet “Botox”, som nu er det mest brugte navn for stoffet. 

Store studier har nu påvist signifikant lindring af hovedpiner som f.eks migræne ved botulinum behandling. Der er dog kun effekt påvist, hvis der bruges den samme fremgangsmåde som i studierne. Og det skal bruges med omtanke – for det er egentligt en nervegift fra naturens hånd.

Denne behandling er relevant for patienter med :

Fysiologi og effekt

Effekten af botulinum på vores muskler skyldes at stoffet hæmmer forbindelsen mellem nerven og musklen, så musklen afslappes, bl.a derfor bruges det mod muskelspasmer. Således kan Botulinum i høje doser helt lamme en muskel. Sidenhen har man fundet ud af at det også påvirker det sensoriske system, dvs. følenerverne og selve smertesignalet i nerverne. Påvirkningen af følenerven betyder, at signalet om smerter ikke når frem til hjernen eller at det behandles anderledes i hjernen og rygmarven så smerten føles mindre intens. Den lindrende effekt på migræne og hovedpine, skyldes formentligt det sidste og derfor er det vigtigt at injektionerne gives de rigtige steder på kraniet så følenervernes smertetråde påvirkes maksimalt.

De videnskabelige studier har vist, at botulinum er særligt effektiv ved kronisk migræne. Kronisk migræne er i studiet defineret som mindst 15 hovedpinedage om måneden, heraf skal mindst 8 være migræne, dvs. at de øvrige dage med hovedpine godt kan være andre former for hovedpine f.eks spændingshovedpine. Hos patienter, hvor ingen medicinsk behandling har været virksom, vil ca 1/2 af de behandlede opleve færre hovedpinedage og mindre intens hovedpine.

Der er også studier på vej som peger imod en effekt ved hovedpine efter slag mod hovedet, f.eks efter hjernerystelse samt hovedpiner som skyldes nervesmerter på kraniet – men endnu er effekten her ikke påvist i et stort klinisk studie. Der er også videnskabelige rapporter som beskriver at Botox kan give lindring af hovedpiner som stråler fra nakken og op i baghovedet.

Den amerikanske sammenslutning af neurologer mener nu, at der er tilstrækkelig bevis for at Botox kan give lindring af visse former for ansigtssmerter, også den plagsomme trigeminus neuralgi.

Selve migræne behandlingen

Du skal regne med, at en botulinum behandling i alt tager omkring 30 minutter.

Botox til behandling for migræne og hovedpine skal gives i 31 specifikke punkter i panden, tindingen, baghovedet, kraniekanten og de øverste muskler i nakken for at der er effekt af behandlingen. Det er også vigtigt at der gives tilstrækkelig høj dosis. Følger man anvisningerne fra de videnskabelige undersøgelser skal der bruge mindst 155 units. Det er vigtigt at der ikke gives mindre, da der er en sammenhæng mellem dosis og effekt. Derimod kan der godt anlægges yderligere stik udover protokollen, hvis der er særlige focusområder herudover.

Nålen er meget tynd, og det gør ikke ondt. 

Du skal blive på klinikken 15 minutter efter behandlingen og vi ringer dig op efter 14 dage for at høre til effekten af behandlingen. Hvis der er god effekt, skal man behandles ca hver 3. måned for at den smerterlindrende effekt holder sig.

Sådan kommer du i behandling på Neurokirurgisk Smerteklinik:

Du skal være opmærksom på at sundhedsstyrelsen har vurderet at botox behandling for migræne skal foretages af en speciallæge indenfor neurofag med ekspertise i hovedpinetilstande og derfor ikke må foretages en kosmetisk klinik pga. manglende ekspertise.

Botox mod migræne og hovedpine behandlingen består ved behandling af 31 veldefinerede punkter i ansigtet, hovedet og nakken.

Botox mod migræne og hovedpine behandlingen består ved behandling af 31 veldefinerede punkter i ansigtet, hovedet og nakken.