København/Aarhus
70 605 105
Ventetid: 7-10 dage

Botox mod migræne og hovedpine En veldokumenteret behandling

Botox mod migræne og hovedpine

Botulinum indsprøjtninger kan lindre kronisk migræne og hovedpine.

Botulinum toxin er et stof som produceres af særlige jordbakterier. Det blev oprindeligt brugt til at indsprøjte i øjenmuskler hos patienter med skelen samt til at behandle spastiske muskler. Det bruges stadig mod muskelkramper – herunder også til spændinger i kæbemusklerne.

Først senere blev botulinum opdaget som “skønhedsmiddel”. Producenter gav det navnet “Botox”, som nu er det mest brugte navn for stoffet. Læs mere om botulinum.

Store studier har vist signifikant effekt og lindring af hovedpiner som f.eks migræne ved botox behandling. Der er dog kun effekt påvist, hvis der bruges den samme fremgangsmåde som i studierne. Og det skal bruges med omtanke – for det er egentligt en nervegift fra naturens hånd.

Denne behandling er relevant for patienter med :

Fysiologi og effekt

Effekten af botox på vores muskler skyldes at stoffet hæmmer forbindelsen mellem nerven og musklen, så musklen afslappes, bl.a derfor bruges det mod muskelspasmer. Således kan botox i høje doser helt lamme en muskel. Sidenhen har man fundet ud af ,at det også påvirker det sensoriske system, dvs. følenerverne og selve smertesignalet i nerverne. Påvirkningen af følenerven betyder, at signalet om smerter ikke når frem til hjernen eller at det behandles anderledes i hjernen og rygmarven, så smerten føles mindre intens. Den lindrende effekt på migræne og hovedpine, skyldes formentligt det sidste og derfor er det vigtigt, at injektionerne gives de rigtige steder på kraniet så følenervernes smertetråde påvirkes af medicinen.

De videnskabelige studier har vist, at botox er særligt effektiv ved kronisk migræne. Kronisk migræne er i studiet defineret som mindst 15 hovedpinedage om måneden, heraf skal mindst 8 være migræne, dvs. at de øvrige dage med hovedpine godt kan være andre former for hovedpine f.eks spændingshovedpine. Hos patienter, hvor ingen medicinsk behandling har været virksom, vil ca 1/2 af de behandlede opleve færre hovedpinedage og mindre intens hovedpine.

Der er også studier på vej, som viser mulig effekt af Botox ved Hortons hovedpine, hovedpine efter slag mod hovedet, f.eks efter hjernerystelse samt hovedpiner som skyldes nervesmerter på kraniet – men endnu er effekten her ikke påvist i et stort klinisk studie. Der er også videnskabelige rapporter, som beskriver, at botox kan give lindring af hovedpiner, som stråler fra nakken og op i baghovedet.

Efter en række undersøgelser finder den amerikanske sammenslutning af neurologer, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at botox kan give lindring af visse former for ansigtssmerter, også den plagsomme trigeminus neuralgi. Dansk neurologisk selskab har i deres opdaterede guidelines nu også botoxbehandling for trigeminus neuralgi, som en del af deres anbefaling.

Botox mod migræne og hovedpine behandlingen består ved behandling af 31 veldefinerede punkter i ansigtet, hovedet og nakken.

Botox mod migræne og hovedpine behandlingen består ved behandling af 31 veldefinerede punkter i ansigtet, hovedet og nakken.

Selve migræne behandlingen

Du skal regne med, at en botulinum behandling i alt tager omkring 30 minutter.

Botox til behandling for migræne og hovedpine skal gives i 31 specifikke punkter i panden, tindingen, baghovedet, kraniekanten og de øverste muskler i nakken for, at der er effekt af behandlingen. Det er også vigtigt, at der gives tilstrækkelig høj dosis. Følger man anvisningerne fra de videnskabelige undersøgelser skal der bruge mindst 155 units og det skal være botulinum toxin A, ikke billigere varianter, som benyttes til kosmetiske behandlinger. Det er vigtigt at der ikke gives mindre end 155 units, da der er en sammenhæng mellem dosis og effekt. Derimod kan der godt anlægges yderligere stik, hvis der er særlige focusområder herudover.

Nålen er meget tynd, og det gør ikke ondt.

Sådan kommer du i behandling på Neurokirurgisk Smerteklinik:

Du skal blive på klinikken 15 minutter efter behandlingen og vi kontakter dig efter 14 dage for at høre til effekten af behandlingen. Hvis der er god effekt, skal man behandles ca. hver 3. måned for, at den hovedpinelindrende effekt holder sig.

Du skal være opmærksom på, at sundhedsstyrelsen har vurderet, at botox behandling for migræne skal foretages af en speciallæge indenfor neurofag med ekspertise i hovedpinetilstande og derfor ikke må foretages på en kosmetisk klinik dels pga. manglende ekspertise, dels for ikke at overse andre årsager til hovedpinen.

Du kan iøvrigt læse mere om de allernyeste typer medicin mod migræne; CGRP-antistof injektioner og Reyvow til migræneanfald via links.

GØR SOM OVER 3.000 ANDRE

Få løbende tilsendt vores nyhedsbrev med seneste nyt om behandlingsmuligheder og forskning inden for smerter