Skip to content
Menu
Menu
København/Aarhus
Ventetid for nye patienter: September

Botox mod migræne og hovedpine En veldokumenteret behandling

Botox mod migræne og hovedpine

Botulinum toxin A indsprøjtninger kan lindre kronisk migræne og hovedpine. Og der er god videnskab bagved behandlingen.

Botulinum toxin er et stof som produceres af særlige jordbakterier. Det blev oprindeligt brugt til at indsprøjte i øjenmuskler hos patienter med skelen samt til at behandle spastiske muskler. Det bruges stadig til at behandle sygdomme med for meget spænding i musklerne – herunder også til spændinger i kæbemusklerne.

Først langt senere blev botulinum opdaget som “skønhedsmiddel” – og det har intet med botulinum behandling for smerter og hovedpine at gøre. Producenter gav det navnet “Botox”, som nu er det mest brugte navn for stoffet. Læs mere om hvad botulinum egentligt er her.

Store studier har vist signifikant effekt og lindring af migræne ved botox behandling. Der er dog kun effekt påvist, hvis der bruges den samme fremgangsmåde som i studierne. F.eks må man ikke benytte den billigere, “kosmetiske” botox. Og det skal, også i erfarne hænder, bruges med omtanke, for det er en kraftig nervegift fra naturens hånd.

Denne behandling er relevant for patienter med :

Fysiologi – hvordan virker det?

Effekten af botox på vores muskler skyldes, at stoffet blokerer forbindelsen mellem nerve og muskel, så musklen tror den får mindre signal og afslappes, bl.a derfor bruges det mod muskelspasmer. Således kan botox i høje doser helt lamme en muskel. Den effekt har man kendt i mange år.

Først de senere år har man opdaget, at botox også påvirker det sensoriske system, (vores følenerver) og selve smertesignalet i følenerverne. Botox kan forhindre, at signalet om smerter når frem til hjernen og at smertesignalet behandles anderledes i hjernen og rygmarven, så smerten føles mindre intens.

Den lindrende effekt på migræne og hovedpine skyldes ikke, at musklerne på kraniet afspændes, men snarere at smertesignalet ind til hjernens hovedpinecenter blokeres.

Derfor er det vigtigt, at injektionerne gives de rigtige steder på kraniet så følenervernes smertetråde blokeres korrekt. 

De videnskabelige studier har vist, at botox er særligt effektiv ved kronisk migræne. Kronisk migræne er i studiet defineret som mindst 15 hovedpinedage om måneden, heraf skal mindst 8 være migræne. Dvs. at de øvrige dage med hovedpine godt kan være andre former for hovedpine f.eks spændingshovedpine.

Hos mennesker med migræne, hvor ingen medicinsk behandling har virket, vil ca 1/2 af de behandlede opleve betydeligt færre hovedpinedage og mindre intens hovedpine.

Der er også studier på vej, som viser mulig effekt af Botox ved Hortons hovedpine, posttraumatisk hovedpine, f.eks efter hjernerystelse samt hovedpiner som skyldes nervesmerter på kraniet. Men endnu er effekten på disse typer hovedpine ikke påvist i et stort klinisk studie.

Der er også videnskabelige rapporter, som beskriver, at botox kan give lindring af hovedpiner, som stråler fra nakken og op i baghovedets nerver.

Efter en række undersøgelser finder den amerikanske sammenslutning af neurologer, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at botox kan give lindring af visse former for ansigtssmerter, også den plagsomme trigeminus neuralgi.

I de danske nationale guidelines er behandling af nervesmerter og trigeminus neuralgi med botox nu en del af anbefalingen. Behandlingen foregår på specialistniveau.

Botox mod migræne og hovedpine behandlingen består ved behandling af 31 veldefinerede punkter i ansigtet, hovedet og nakken.

Botox mod migræne og hovedpine behandlingen består ved behandling af 31 veldefinerede punkter i ansigtet, hovedet og nakken.

Selve migræne behandlingen

Du skal regne med, at en botulinum behandling i alt tager omkring 30 minutter.

Botox til behandling for migræne og hovedpine skal gives i 31 specifikke punkter i panden, tindingen, baghovedet, kraniekanten og de øverste muskler i nakken for netop at påvirke hovedpine-nerverne og få effekt af behandlingen.

Det er også vigtigt, at der gives tilstrækkelig høj dosis. Følger man anvisningerne fra de videnskabelige undersøgelser, skal der bruges mindst 155 units original Botox.

Det er vigtigt, at der ikke gives mindre end 155 units, da der er en sammenhæng mellem dosis og effekt. Derimod kan der godt anlægges yderligere stik, hvis der er særlige focus-områder herudover.

Nålen er meget tynd, og selvom stikkene kan mærkes – gør det ikke ondt.

Du skal blive på klinikken 15 minutter efter behandlingen og vi kontakter dig efter 14 dage for at høre til effekten af behandlingen. 

Du skal være opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen har vurderet, at botox behandling for hovedpine skal foretages af en speciallæge indenfor neurofag med ekspertise i hovedpinetilstande og derfor ikke må foretages på en kosmetisk klinik dels pga. manglende ekspertise, dels for ikke at overse andre årsager til hovedpinen.

Du kan iøvrigt læse mere om de allernyeste typer medicin mod migræne; CGRP-antistof injektioner og Reyvow til migræneanfald via links.