Skip to content
Menu
Menu
København/Aarhus
Ventetid for nye patienter: August

GON-blokade En behandling målrettet hovedpinenerverne

GON-blokade – behandling af hovedpine, migræne og nervesmerter

GON-blokade henviser til det engelske udtryk “Greater Occipital Nerves”. Ved GON-blokader behandles occipitalis-nerverne på den side, hvor man har hovedpine eller nervesmerter.

GON-blokade kan benyttes til behandling af anfaldsvise hovedpiner som f.eks migræne og klyngehovedpine (Hortons),

Man ved at blokaden kan et bryde et akut migræneanfald eller bryde en klynge. Men også andre hovedpiner, særligt de som stammer fra nakken og trækker op i baghovedet og frem i panden (cervicogen hovedpine) kan ofte lindres.

Endeligt benyttes GON-blokaden til at lindre jagende, brændende neuropatiske smerter/nervesmerter på kraniet f.eks ved tilstanden occipital neuralgi.

Det senere år er man også begyndt at behandle andre af vores hovedpinenerver, f.eks de som forsyner vores pande og øjenhuler med smertetråde.

Da behandlingen gives lokalt, foretrækker mange blokade frem for medicin, men blokaden kan også kombineres med medicinsk behandling for bedst mulig smertedækning.

Det er en behandling, som man benytter tiltagende på store hovedpineklinikker verden over, bl.a i Tyskland og i England.

Der er netop i 2020 udkommet en videnskabelig artikel, hvor man har behandlet 84 patienter med kronisk migræne med GON blokade. Studiet viste effekt på migrænen – og vigtigt – betydelig forbedring af livskvalitet, mindre nedtrykthed, bedre søvn. Der var også effekt af behandlingen efter 3 mdr.

Du kan læse mere om hvorfor en GON-blokade kan lindre smerter her

Fysiologi

Occipitalis-nerverne er navnet på 4 store nerver i baghovedet. De er meget hyppigt involveret i hovedpinetilstande og smerter langs kraniekanten

En GON-blokade lægges i hver side af baghovedet ved overgangen til nakken

En GON-blokade lægges i hver side af baghovedet ved overgangen til nakken

De fører både smerte- og føletråde. Nerverne løber fra toppen af kraniet, ned langs baghovedet og gennem den øverste nakkemuskulatur og herfra ind til centre i hjernen. Her står de i forbindelse med smertetråde fra trigeminusnerven, som fører smerte og føletråde fra ansigtet og panden. Alle nerverne samles i et “hovedpinecenter” det trigemino-cervicale kompleks.

Disse områder af hjernen er med til at regulere vores smerteoplevelse. Og ved en række hovedpinetilstande er smertefølsomheden i disse centre alt for høj.

Og èn af forklaringerne på den smerte – og hovedpine lindrende effekt af en GON-blokade er, at man mindsker input fra de følsomme nerver til det sensitive smertecenter.

Man forestiller sig, at ved at nedsætte aktiviteten i disse store følenerver, påvirkes aktiviteten inde i hjernens smertecentre.

Særligt de trigeminusrelaterede centre, som løber fra forsiden af kraniet, menes at have stor indflydelse på sygdomme, som f.eks migræne og andre anfaldsvise hovedpiner. Kort sagt virker blokaden formentligt ved at hindre smerteimpulser i at nå hjernen og ved at nedsætte overaktivitet i smertecentrene.

Komplikationer

De fleste tåler behandlingen godt uden gener. Man kan opleve ømhed over injektionsstedet og man kan få infektion gennem stikhullet i huden. Som med al anden medicin skal man være opmærksom på allergisk reaktion lokalt, med hududslæt, sjældent opstår alvorlig straks-allergisk reaktion.

Pga. indholdet af binyrebarkhormon oplever enkelte livlige drømme og uro de første nætter efter behandlingen og blussen og rødme af huden i dagene efter behandlingen.

Ved gentagne behandlinger kan det opstå afkalkning af knoglerne og påvirkning af stofskiftet og immunforvaret, særligt ift. infektioner, som man bliver mere modtagelig overfor. Også huden og behåringen i nakken, hvor man indgiver injektionerne, kan blive påvirket. Vi er meget opmærksomme på dette og sørger altid for at holde os indenfor doser, så man ikke er i risiko for opvennævnte.  Derfor må behandlingen maksimalt gives hver 3-4 måned.

Selve behandlingen

Der indsprøjtes 2 lægemidler. Det ene lægemiddel er langtidsvirkende lokalbedøvelse, som giver umiddelbart lindring af de lokale smerter der, hvor indsprøjtningen foretages. Det andet lægemiddel er en lille dosis binyrebarkhormon.

 Når man indsprøjter lokalbedøvelse omkring en nerve, ophæves nervens evne til at føre smerte for en stund. Da n. occipitalis strækker sig fra nakken og om på baghovedet, vil man ofte opleve bedøvelse i hele nervens forløb, dvs. også til huden over selve baghovedet og op til toppen af kraniet.

Selve lokalbedøvelsen af nerverne virker i 6-8 timer, hvor de er helt “slukkede”.

Da smertenerverne fra panden (nervus suprorbitalis og nervus supratrochlearis) og fra tindingerne (nervus auriculotemporalis) – er man nogen steder begyndt at supplere GON-blokaden med samtidig blokade af disse nerver, hvis hovedpinen overvejende sidder til panden.

Hvor mange behandlinger er der behov for?

Nogen oplever vedvarende lindring af 1. behandling.

Andre har forbigående effekt og da kan 2. behandling gives efter 1 måned. Herefter anbefaler vi at der skal går mindst 3 måneder mellem behandlingerne. Har man behov for gentagne behandlinger over længere tid forvedvarende smertelindring eller smertefrihed, da vil vi overveje at skifte til andre behandlinger.

Sådan foregår behandlingen:

 • Først renses området, hvor du skal have indsprøjtninger med sprit.
 • Vi anvender ultralyd ved behandlingen ved behov.
 • Selve indsprøjtningen tager ca. 15 minutter. 
 • Du må sidde eller ligge ned under behandlingen efter ønske.
 • Hvis du kun har gener til den ene side, behandles kun denne side.
 • Du kan godt mærke smerter ved prikket og en spænding, og nogen oplever stikkene som ubehagelige.
 • Du vil i løbet af de første minutter mærke, at din hud over baghovedet og panden bliver følelsesløs. Denne følelse varer nogle timer og klinger af over yderligere nogle timer.
 • Du kan muligvis mærke øget ømhed omkring selve injektionsstedet i nakken, når bedøvelsen er forsvinder og der vil være små hævelser der hvor medicine ligger under huden.
 • Efter indsprøjtningen skal du blive i venteværelset mindst 15 minutter.
 • Får du behandlingen 1. gang, er det en god ide at have nogen med, som kan følge/køre dig hjem. 
 • Smertelindringen kan sætte ind indenfor den første time, men kan også indtræffe senere, vanligvis indenfor den første uge. 
 • Vi aftaler et tidpunkt, hvor vi skal gøre status på behandlingen – og sikre os, at du er velbefindende.

Du kan læse mere om GON-blokader på vores blog : Hvorfor kan en GON-blokade lindre din hovedpine?