Skip to content
Menu
Menu
København/Aarhus
Ventetid for nye patienter: September

Botox mod kæbespændinger Når hovedpinen kommer af kæbemuskelspændinger

Botox mod kæbespændinger

Korrekt udført kan Botulinum injektion i kæbens muskler lindre både kæbespændinger og de smerter som ofte følger af spændingerne.

Typisk hovedpine ofte til tindinger eller til panden, smerter i ansigtet og tænder – og smerter til selve musklerne. Hos nogle er spændingerne så kraftige, at de trækker ind i øregangen, ned på halsen og om i toppen af nakken.

Botulinum toxin, populært kaldet botox, er et stof som produceres af særlige jordbakterier. Det blev oprindeligt udviklet til og har i rigtigt mange år været brugt til at behandle øjenmuskler hos patienter med skelen samt til at behandle spastiske muskler.

Indenfor neurofaget er der derfor meget stor erfaring med at behandle smerter til musklerne med botox og millioner af mennesker verden over behandles hvert år for abnorme muskelspændinger af neurologer og neurokirurger. Læs mere om botulinum toxin her (på engelsk).

Denne behandling er relevant for patienter med :

Fysiologi og effekt

Effekten af botox på vores muskler skyldes, at stoffet blokerer forbindelsen mellem nerven og musklen, så musklen afslappes. Botox kan lamme en muskel helt, men når man bruger det til behandling for kæbespændinger, skal det doseres meget præcist. så musklen slapper af, men stadig bevarer sin normale funktion: at tygge, formulere talen og holde munden lukket. Derfor er behandlingen en specialistopgave, som ikke må udføres på kosmetiske klinikker.

Studier har vist, at botulinum reducerer kæbespændinger – også kæbespændinger, som opstår under søvn, hvor man skærer eller presser tænderne sammen, kaldet bruxisme.

Læs om vores andre behandlinger :

Selve behandlingen

Du skal regne med, at en behandling i alt tager 1/2 time. Du bør være nyvasket og ikke bære makeup eller cremer i ansigtet. Behandlingen gives i den eller de kæbemuskler, som har for høj spænding, typisk i massetermusklen på hver side af ansigtet foran øret.

Nålen er meget tynd, og det gør ikke ondt. Inden behandlingen vil du blive grundigt informeret både mundtligt og skriftligt og få lejlighed til at stille spørgsmål til vores speciallæge.

Du skal blive på klinikken 15 minutter efter behandlingen og vi gør status efter 14 dage, for at sikre os at du er velbefindende og at behandlingen har haft effekt. Hvis der er god effekt, skal man behandles hver 3.-4. måned, idet vi også oplever, at spændingerne hos nogle gradvist tager af efter nogle behandlinger, med vedvarende effekt.

Du skal være opmærksom på, at botulinum behandling for hovedpine skal foretages af en speciallæge i neurofag med særlig ekspertise i hovedpinetilstande og som kender vores nervesystems anatomi. Dette dels da botox er en nervegift, som i forkerte hænder kan gøre stor skade, dels for ikke at overse andre mulige årsager til din hovedpine.