Botox mod kæbespændinger Når hovedpinen kommer af kæbemuskelspændinger

Botulinum mod kæbespændinger

Korrekt udført kan Botulinum injektion i kæbens muskler lindre både kæbespændinger og gener som ofte følger af spændingerne: Typisk hovedpine ofte til tindinger eller til panden, smerter i ansigtet og tænder. Hos nogle er spændingerne så kraftige at de trækker ind i øregangen, ned på halsen og om i nakken.

Botulinum toxin er et stof som produceres af særlige jordbakterier. Det blev oprindeligt udviklet til og bruges stadigt til at behandle øjenmuskler hos patienter med skelen samt til at behandle spastiske muskler. 

Fysiologi og effekt

Effekten af botulinum på vores muskler skyldes at stoffet hæmmer forbindelsen mellem muskelnerven og musklen, så musklen afslappes. Det kan således helt lamme en muskel, men når man bruger det til behandling for kæbespændinger skal det doseres så musklen slapper af, men stadig bevarer sin normale funktion: at tygge, formulere talen og holde munden lukket. Derfor er behandlingen en specialistopgave.

Studier har vist, at botulinum reducerer kæbespændinger også kæbespændinger som opstår under søvn hvor man skærer eller presser tænderne sammen.  

Selve behandlingen

Du skal regne med, at en behandling i alt tager omkring 1/2 time. Du bør være nyvasket og ikke bære makeup eller cremer i ansigtet. Behandlingen gives i 5-6 punkter i massetermusklen på hver side af underkæben foran øret.

Nålen er meget tynd, og det gør ikke ondt. Inden behandlingen vil du blive grundigt informeret både mundtligt og skriftlig og få lejlighed til at stille spørgsmål til vores speciallæge. 

Du skal blive på klinikken 15 minutter efter behandlingen og vi ringer dig op efter 14 dage. Blot for at sikre os at du er velbefindende og at behandlingen har haft effekt. Hvis der er god effekt, skal man behandles ca hver 3.-4. måned, det vi også oplever at spændingerne hos nogle gradvist tager af efter nogle behandlinger.

Du skal være opmærksom på at botulinum behandling for hovedpine skal foretages af en speciallæge i neurofag med ekspertise i hovedpinetilstande. Dette da botulinum grundlæggende er en nervegift, samt for ikke at overse andre mulige årsager til dine smerter.

Denne behandling er relevant for patienter med :

Har du spørgsmål vedrørende Botox mod kæbespændinger, er du velkommen til at ringe på
70 605 105

Mere information: