Mastergrad i hovedpine

I juni 2018 kunne jeg tilføje en ny titel til mit CV, idet jeg som en del af det allerførste hold fik en mastergrad – Master of Headache. 

I et samarbejde mellem Københavns Universitet og Dansk Hovedpinecenter udbød universitetet i 2016 for første gang – og som det første universitet i verden – en 2 årig Master of Science uddannelse indenfor hovedpinesygdomme.

Formålet med uddannelsen er, at uddanne speciallæger til højeste specialistniveau indenfor udredning og behandling af alle former for hovedpine og smerter til kraniet.

Ideen til masteruddannelsen indenfor hovedpine er opstået på Dansk Hovedpinecenter, neurologisk afdeling Rigshospitalet/Glostrup. Initiativtagere er bl.a. Professor Rigmor Højland Jensen som gennem et langt læge-liv har interesseret sig brændende for hovedpinesygdomme.

For der er et kolossalt behov for hovedpine-specialister derude.

Hvor har du ondt ?

Vi behandler 10 forskellige smerte-tilstande på Neurokirurgisk Smerteklinik.

I 2015 udgav Sundhedsstyrelsen “Sygdomsbyrden i Danmark”. Her har man opgjort, at der er 640.000 migræne-patienter i Danmark, som tilsammen har 1.7 millioner flere besøg hos deres læge end folk uden migræne. Det udgør 5% af alle besøg hos de praktiserende læger.

Erhvervsaktive personer med migræne har årligt 3,8 mio. flere sygedage end erhvervsaktive personer uden migræne. Det svarer til 14 % af alle sygedage. Hvert år koster migræne 420 mio. kr. i behandling. Hvert år koster migræne samfundet 1.210 mio. kr. på grund af tabt produktion.

Hertil kommer alle de andre hovedpinesygdomme som ikke er med i opgørelsen. Og hvad med påvirkningerne af det enkelte menneskes livskvalitet? Det kan man ikke sætte tal på. På trods af de meget store tal er der ganske få hovedpinespecialister i Danmark …

Lidt om uddannelsen

Masteruddannelsen løber over 4 semestre med hver sin vinkel på hovedpinesygdomme. På dette første hold var der deltagere fra hele verden. En lang række europæisk lande. Den som var rejst længst kom fra Argentina. De fleste have speciallægebaggrund indenfor neurofag. En enkelt tandlæge med særligt forskningsfelt indenfor kæbesygdomme og hovedpine på baggrund heraf var også optaget.

Første semester handler om hovedpiners epidemiologi. De mere end 300 forskellige hovedpinesygdomme og tilstande med nervesmerter på kraniet og i ansigtet blev gennemgået. Særligt symptomerne på de enkelt tilstande, så specialisten sikkert kan adskille dem og stille den rette diagnose. Akutte hovedpiner er særligt vigtige at kende til, da de ofte er tegn på anden, potentielt alvorlig, sygdom som skal behandles.

Der blev undervist i særlige hovedpinetilstande hos børn, gravide, ældre, sociale perspektiver og sociale konsekvenser af at have hovedpinesygdom – både for den enkelte og for samfundet.

Der var gennemgang af arvelighedslære indenfor hovedpinesygdomme, dvs. genetik.  Hovedpinestudier, hjernescanninger af hovedpinepatienter, biomarkører, kan man måle hovedpine i blodet? Forståelse af hovedpinemedicin, hvilke mekanismer i hjernen påvirkes af de forskellige stoffer. Behandling af hovedpine med neurostimulation. Hovedpine er efter hovedtraume, herunder hvilke molekylære mekanismer som ligger bag denne særlige hovedpineform. Studier i mennesker og i dyreforsøg af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter blev gennemgået.

Der var ekstensiv gennemgang af sygdomsmekanismerne, for såvidt man kender dem idag, ved migræne, spændingshovedpine, Hortons hovedpine, medicin-overforbrugs-hovedpine, jagende anfaldsvise smerter i ansigtet og omkring øjnene, trigeminus neuralgi og andre neuralgier – det betyder nervesmerter – i ansigtet. Hovedpine ved for højt eller for lavt tryk inde i kraniekasse, posttraumatisk hovedpine – f.eks efter hjernerystelse.

For alle disse hovedpinesygdomme blev undervist i hvilke faktorer som spiller ind, genetik, miljø og ydre faktorer, hvordan andre sygdomme påvirker en hovedpinesygdom, herunder psykens indflydelse på hovedpinesygdomme.

På 2. semester var der fokus på udredning og metode: forskellige måder at scanne hjernen på, neurofysiologiske målinger af aktiviteten i  hjernen, kraniets og ansigtets nerver, måling af tryk i ansigtets og kraniets muskler. Hvordan måles trykket i hjernen, hvad er normalområdet. Vi blev introduceret til en række forskningsgrupper og deres aktuelle arbejde indenfor hovedpinesygdomme.

Herefter fulgte gennemgang af de lægefaglige behandlinger for hovedpine,  både traditionelle og de allernyeste: medicinsk, injektioner ved kraniets nerver, botox og behandling med de nye injektioner med antistoffer mod CGRP molekylet – og behandlinger, som er i “pipeline”, dvs. under udvikling med ikke kommet på markedet endnu. Vi talte også om, hvorledes andre former for behandling kan supplere den lægelige; manuelle behandlinger, psykologstøtte, biofeedback osv. i multidisciplinære settings f.eks på offentlig hovedpineklinikker.

3. semester var dedikeret kliniske studier og ophold på hovedpinecentret Rigshospitalet/Glostrup med deltagelse i det daglige kliniske arbejde. De forskellige injektionsbehandlinger blev gennemgået for at sikre at alle vi hovedpinespecialister benytter de samme, korrekte teknikker.

På 4. semester skrev vi vores afhandling, Master Thesis.  Jeg valgte at skrive om, hvordan man ville kunne gennemføre et videnskabeligt studie med elektrodebehandling, neurostimulation for smerter i ansigtet. Forsvaret af afhandlingen gik godt!

Tusinde tak til alle på Dansk Hovedpinecenter, som har været drivkræfter bag denne, på verdensplan nye – og nødvendige uddannelse. Den var gennemført professionel og fagligt spændende.

Links til yderligere information og kilder :

Her kan du læse mere om Master of Headache, MSc.  https://mhd.ku.dk

Reference:  Flachs EM, Eriksen L, Koch MB, Ryd JT, Dibba E, Skov-Ettrup L, Juel K. Statens Institut for Folke- sundhed, Syddansk Universitet. Sygdomsbyrden i Danmark – sygdomme. København: Sundhedsstyrelsen; 2015. https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/~/media/00C6825B11BD46F9B064536C6E7DFBA0.ashx

Kan vi hjælpe ?

Vi tilbyder en række specialiserede smerte-behandlinger inden for neurokirugi