København/Aarhus
70 605 105
Ventetid: 7-10 dage

Ansigtssmerter og trigeminusneuralgi “Jagende smerter langs kæben eller i ansigtet, ofte kun på den ene side"

Trigeminusneuralgi

Smerter i ansigtet opstår ofte i ansigtets følenerve, trigeminusnerven, men mange andre sygdomme i tænderne, bihulerne, kæberne eller øjensygdomme kan give smerter i ansigtet. 

Hvad er trigeminusneuralgi ?

Trigeminusneuralgi  er en meget ubehagelig sygdom med anfald af intense ansigtssmerter til en eller flere af trigeminus nervens grene.

Når mennesker med trigeminusneuralgi bliver bedt om at vurdere deres smerter på en skala fra 1 til 10, så ligger smerterne næsten altid oppe på 10. Det er grunden til, at trigeminusneuralgi også kaldes verdens mest smertefulde lidelse.

Smerterne sidder i den ene side af ansigtet, og da ansigtets smertenerver løber i 3 store grene – èn til underkæben, èn til overkæben og èn til panden/over øjet, vil man ofte kunne lokalisere den eller de berørte grene af nerven meget præcist.

Hos nogle skyldes tilstanden, at et blodkar ligger og pulserer tæt på trigeminusnerven dybt inde i hjernen, dèr hvor nerven løber ind i hjernestammen.

I sådanne tilfælde kan en operation, mikrovaskulær dekompression, på neurokirurgisk afdeling være løsningen. Ved operationen lægges et lille stykke isolation ind mellem karret og trigeminusnerven.

Hos andre er det ingen blodkar langs nerven og man finder ikke en årsag til sygdommen.

Hos de fleste er trigeminusneuralgien en daglig gene, men der kan også være perioder, hvor det er særligt slemt og perioder, hvor smerterne næsten er væk.

Hvis smerterne sidder i de nederste dele af ansigtet, kan det gøre ondt at tale, synke, spise. Nogle får smerter blot vinden  blæser mod huden. Nogen kan have besvær med at barbere sig eller børste tænder.

De tre nervegrene med trigeminusneuralgi
Atypiske ansigtssmerter

Andre former for kroniske ansigtssmerter kan også opstå i trigeminusnerven f.eks efter slag mod hovedet, efter operationer, tandbehandlinger eller pga. sygdomme til bihulerne.

Smerter til ansigtet kan også opstå uden, at man kan finde den bagvedliggende årsag, ligesom med andre nervesmerter.

Man kan også have smerter til ansigt på grund af spændinger i de store tyggemuskler eller fordi man skærer tænder.

Smerter af andre årsager end den klassiske trigeminusneuralgi, kan ligne disse smerter, men ofte er de atypiske ansigtssmerter mere konstante end anfaldsvise og kan være lokaliseret til nerver i begge sider af ansigtet.

PATIENTHISTORIER :


Ung mand som efter et overfald med slag i pande har vedvarende kraftige smerter over øjenbrynet, som trækker op i panden. Tolket som kronisk posttraumatisk hovedpine. Ved den neurologiske undersøgelse synes smerterne dog at stamme fra en lokal nerve i panden, n. supraorbitalis, som netop kommer ud ved øjenbrynet og trækker op i panden. Det drejer sig om nervesmerter pga skade på nerven ved slaget. Efter lokal nerveblokade fortager smerterne sig helt.


Kvinde i 60´erne. Helt rask. Udvikler kraftige smerter til en tand i undermunden, trækker op mod øjet og ud mod øret på samme side.  Rodbehandles uden effekt. Herefter få hun tanden trukket ud uden effekt. Rigtigt mange tandbehandlinger, hvor også nabo-tanden rodbehandles og til sidst fjernes. Udredes her med CT scanning af ansigtet og kæben, som er normal. Det drejer sig om nervesmerter til den mellemste trigeminusgren, god effekt af medicin og lokal botulinumbehandling.


45 årig kvinde, kontorist. Udviklet intense jagende smerter under det ene øje. Har fået stillet diagnosen øjenmigræne. Smerterne udløses af berøring, kold vind og når hun vasker sit ansigt. Vi udreder hende med 3Tesla MR-scanning over trigeminus-nerverne og der konstateres en udtalt kontakt mellem trigeminus-nerven og en pulsåre på den side hun har smerter. Henvises til Mikrovaskulær dekompression på neurokirurgisk afdeling på hospital.


Ældre herre med Trigeminus-neruralgi.  Tåler pga. fysisk skrøbelighed kun lave doser medicin, som ikke lindrer tilstrækkeligt. Har så ondt, at fødeindtaget er reduceret, da tygning giver intense smertejag. Lokal botulinumbehandling over den nederste trigeminusgren på højre side med god effekt. Henvises til neurokirurgisk afdeling mhp vurdering af om lokal RF behandling vil kunne lindre ham.

Hvem er du?

De mennesker med ansigtssmerter som kommer i vores klinik har ofte et langt forløb bag sig med undersøgelser hos egen læge, behandling ved neurolog, øjenlæge, ørelæge og tandlæge.

Mange har fået foretaget en scanning af hjernen og ansigts-skelettet, som ikke kan påvise en årsag til smerterne.

Du vil sikkert have prøvet mange forskellige slags medicin. På trods af heraf har du stadig rigtigt mange dage med ansigtssmerter hver måned – og måske bivirkninger til den medicin, som du er nødt til at tage.

På Neurokirurgisk Smerteklinik har vi specialiseret os i behandling af kroniske ansigtssmerter og trigeminusneuralgi.

Hvad kan vi gøre for dig…

Ved den 1. konsultation på neurokirurgisk smerteklinik vil vi først og fremmest sikre, at du har fået stillet den rigtige diagnose – hvad skyldes dine ansigtssmerter.

Hvis du er blevet scannet eller røntgenfotograferet, ser vi gerne billederne igennem. Vi vil også undersøge dit kranium og dit nervesystem. Herefter vil vi lave en behandlingsplan for dig – herunder gennemgå mulighederne for kirurgisk smertebehandling.

Ansigtssmerter skal behandles forskelligt afhængigt af årsagen til smerterne. Ofte vil der være en række effektive smertestillende præparater, som bør afprøves først.

Nogen former for smerter til ansigtet kan behandles ad kirurgisk vej. Vi anvender nerve-injektioner som en del af behandlingen.

Nye studier har vist smertelindrende effekt at indsprøjtning med botulinum toxin, populært kaldet Botox, omkring de små følenerver i huden over området, hvor der er ansigtsmerter. Effekten er så overbevisende at det nu er en del af dansk neurologisk selskabs behandlingsprogram for trigeminusneuralgi. Det benyttes derfor nu på enkelte danske neurologiske afdelinger.

Du skal være opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen har vurderet, at botox behandling for smerter skal foretages af en speciallæge i neurofag med ekspertise i smertetilstande og ikke må foretages af en kosmetisk klinik.

Der kommer hele tiden nye behandlinger til. Senest er man begyndt at behandle trigeminusneuralgi med injektioner af antistoffer mod smertemolekylet CGRP, som oprindeligt er udviklet til behandling af migræne.

Kæbesmerter og andre smertende muskelkramper i ansigtet kan også i visse tilfælde lindres af små botox injektioner i musklen.

Hvis smerterne er særligt vanskelige af lindre, kan et nerve-implantat være en mulighed. Det består af en lille elektrode, der implanteres under huden og tilsluttes en “pacemaker”, der giver vedvarende lindring af smerterne.

Operation for trigeminusneuralgi foretages på neurokirurgisk afdeling. Der er flere forskellige indgreb.  Mikrovaskulær dekompression udføres når et kar presser på nerven, det er en stor og ikke helt ufarlig operation. Der kan også laves et mindre indgreb, hvor man påvirker trigeminus-nerven op igennem kraniebunden med enten ballon, glycerol eller varme.

Frederikke Aabo-Rosendal er uddannet trigeminus-kirurg og har indgående kendskab til de kirurgiske muligheder og kan vejlede om disse og henvise dig til det rette indgreb på den rette afdeling på Universitetshospital.

Du kan læse meget mere om vores behandlinger her.

Der findes en forening særligt for mennesker med trigeminusneuralgi, den kan du finde her