Skip to content
Menu
Menu
København/Aarhus
Ventetid for nye patienter: August

Nervesmerter “Stikkende, jagende, sviende eller brændende smerter”

Har du nervesmerter ?

Nervesmerter, også kaldet neuropatiske smerter, opstår når de smerteførende følenerver bliver for aktive eller for følsomme.

Smerter er et naturligt faresignal

Alle vores almindelige følenerver fører også smertetråde som en del af vores naturlige alarmsystem mellem hjernen og resten af kroppen.

Via smertetrådene kan “fare” kommunikeres effektivt fra for eksempel en fod, som træder på noget skarpt og op til hjernen. Signalet får hjernen til at aktivere musklerne i foden, så den fjernes fra det, som gør ondt.

Når man har fået nervesmerter, er noget gået galt i det naturlige nervesystem, og nerven begynder at sende smertesignal til hjernen, ofte uden nogen god grund. Smerterne kan komme i anfald af intense smerter eller være konstante.

Hvordan føles nervesmerter

Nervesmerter adskiller sig fra andre typer af smerter ved at være meget intense, ofte brændende, sviende, stikkende eller som elektriske stød. Smerten er lokaliseret til et specifikt område svarende til den eller de nerver, som er påvirkede. Klassiske eksempler er smerter ud i arme og ben pga. diskusprolaps i ryggen. Eller smerter i fødderne pga. diabetes. Men de kan sidde alle steder – i baghovedet, ansigtet, hænder, eller som et smertende bånd omkring brystkasse eller i lysken.

Nervesmerter kan ramme overalt på kroppen

PATIENTHISTORIER :

Nervesmerter kan have mange årsager. De kan opstå på grund af beskadigelse af nerven f.eks. efter en ulykke eller fordi nerven er i klemme et snævert sted, f.eks i ryggen eller mellem muskler. Nogen får nervesmerter efter operationer, også efter ganske banale operationer som små kosmetiske indgreb. Det skyldes, at man ved operationer ikke kan undgå at skære små følenerver over. Oftest sker der intet herved, da nerve-ender kan finde sammen igen eller man får blot et område, hvor følesansen mangler. Men ind imellem bliver nerven ødelagt og begynder at sende et konstant smertesignal fra området.

Også medicinske sygdomme, som sukkersyge, sclerose og gigtsygdomme, kan give kroniske smerter – fordi sygdommene ødelægger nervens “miljø”. En sjælden form for smerter opstår i hjernen efter f.eks en blodprop. Disse smerter kan sidde i et stort område, f.eks et hel arm eller i nogle tilfælde den ene halvside af kroppen. Læs mere om smerter efter blodpropper her (på engelsk).

De andre dele af nerven kan også være ødelagte

Vores nerver fører mange forskellige sanser i samme nervebundt; smerte, almindelig følesans, temperatursans og evnen til at mærke vibration. Nerverne signalerer også, hvordan din krop er orienteret i forhold til omgivelserne.

Hos mange med nervesmerter bliver også andre dele af nervens funktion forstyrret. Følesansen i området med smerter kan være nedsat, huden kan føles kold eller varm uden at være det. Hos nogen bliver huden over nerven også forstyrret. Den ændrer udseende, farve og bliver hyperfølsom, så almindelige berøringer eller blot det at bære tøj på kroppen føles som smerter. Denne tilstand kaldes allodyni.

Faktisk kan hele nervesystemet komme i en tilstand, hvor følenerverne og endda hjernen bliver hyperfølsom for smerte. Denne tilstand kaldes sensibilisering.

Hvem er du?

Mennesker med nervesmerter i vores klinik vil typisk have et langt forløb bag sig med undersøgelser hos din egen læge, behandling hos neurolog og andre speciallæger.

Mange har fået foretaget en scanning af hjernen eller andre relevante områder af kroppen. Scanningen har ikke kunnet påvise en anden årsag til smerterne.

Du vil sikkert have prøvet mange forskellige slags medicin. På trods heraf har du stadig rigtigt mange dage med smerter – og måske bivirkninger af din medicin.

På Neurokirurgisk Smerteklinik er vi specialister i nervesystemets opbygning og funktion og i behandling af nervesmerter, uanset hvor på kroppen dine nervesmerter sidder.

Hvad kan vi gøre for dig

Ved den 1. konsultation på Neurokirurgisk Smerteklinik vil vi først sikre, at du har fået stillet den rigtige diagnose. Om det drejer sig om nervesmerter eller en anden type smerter. Og hvad den bagvedliggende årsag til dine smerter èr. Vi undersøger dit nervesystem. Herefter vil vi lave en behandlingsplan for dig. 

Nervesmerter skal behandles forskelligt fra person til person. Ofte vil der være en række effektive smertestillende præparater, som bør afprøves først. Vi anvender også diagnostiske nerve-injektioner som en del af behandlingen. Med disse “slukker” vi for den relevante nerve, for at sikre at diagnosen er korrekt.

Nye videnskabelige studier har vist, at botulinum toxin, populært kaldet botox, kan lindre nervesmerter ved en række tilstande. De bedst undersøgte er nervesmerter ved tilstanden Trigeminus-Neuralgi, hvor man har ulideligt stærke smertejag i ansigtet. 

Men også ved nervesmerter efter helvedesild, nervesmerter i ar og hud efter operation, nervesmerter efter traume f.eks slag mod nerven, nervesmerter opstået som komplikation til sukkersyge og nervesmerter efter rygmarvsskade er der studier som påviser, at botox lagt i underhuden omkring nerveenderne kan lindre smerten.

Neurokirurgisk Smerteklinik er eneste private smerteklinik med ekspertise indenfor behandling af nervesmerter med botox.

Kronisk neuropatiske smerter kan være vanskelige at lindre. I tilfælde hvor ingen anden behandling har givet lindring,  kan et nerve-implantat indopereret lokalt tæt på den beskadigede nerve være en mulighed. Det består af en lille elektrode, der implanteres under huden tæt på nerven og tilsluttes en “pacemaker”. En mild strøm fra elektroden “jammer” da nervesmerten.

Du kan læse meget mere om vores behandlinger her.

Links til yderligere artikler om behandling af nervesmerter :

Dansk Neurologisk Selskabs anbefalede behandlinger for nervesmerter
https://neuro.dk/wordpress/nnbv/behandling-af-neuropatiske-smerter/

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til behandling af nervesmerter
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/rationel-farmakoterapi-7-2018/neuropatiske-smerter-med-fokus-på-håndtering-af-farmakologisk-behandling-i-almen-praksis

Artikel med analyse af studier af botulinumtoxin A mod nervesmerter
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6790324/pdf/BRB3-9-e01409.pdf