Har du migræne med aura?

Migræne med aura er en særlig variant af klassisk migræne. Ca. hver femte migrænepatient har migræne med aura. En aura er en forbigående neurologisk forstyrrelse af hjernens funktion.

Typisk opstår en aura op mod 30 minutter, før selve hovedpinen starter – så den er en slags forvarsel om, at hovedpinen kan være på vej.

Den hyppigste aura er synsforstyrrelser. Det vil sige forstyrrelser i synsfeltet, som opleves som flimrende, lysende, med zig-zag-formede figurer eller områder i synsfeltet uden syn. Det kan minde om den slags synsforstyrrelser, som vi alle har prøvet, når vi rejser os op for hurtigt efter at have siddet ned i en længere periode.

Det er dog de færreste, der ved, at migræneaura også kan komme til udtryk ved føleforstyrrelser i ansigt eller arme og ben. Disse føleforstyrrelser kommer ofte asymmetrisk – det vil sige, at føleforstyrrelserne kun kommer i den ene side af kroppen, men ikke den anden.

Sjældnere kan auraen også komme til udtryk ved, at man får talebesvær, også kaldet afasi, lammelser, svimmelhedsanfald eller bevidsthedspåvirkning. Det kan være ret voldsomt at opleve, når man får disse former for aura, især første gang.

Forleden oplevede et nært familiemedlem til mig en sådan mere sjældne form for aura for første gang. Hun har haft migræne med aura  i nogen tid, men denne gang blev hun pludselig lam i den ene hånd, og hendes tale blev underlig og usammenhængende. Det varede ca 20 minutter, men alle omkring hende nåede at blive meget forskrækkede.

Man mener, at auraen skyldes en aktivering af området omkring trigeminus-kernen via kar i hjernens hinder, som får deres sensoriske forsyning fra netop trigeminus-nerverne. Via nogle dybe centre i hjernen fortsætter aktiveringen til hjernens overflade, hvor vores “funktioner” ligger projiceret ud over den yderste del, hjernebarken.

Således udløses en “bølge” af nedsat funktion hen over hjernens overflade, og det område af hjernebarken, som rammes, får man sin forstyrrelse/aura fra. Er det syns-hjernebarken som påvirkes, får man forstyrrelser i synsfeltet, osv.

Bølgen af nedsat funktion ophører efter minutter af sig selv og efterfølges da vanligvis af den klassiske ensidige hovedpine, omend man kan have auraer uden at få hovedpine bagefter. Dette fænomen er særlig hovedpinesygdom – skønt man ikke har hovedpine.

Der forskes meget i både migræne med og uden aura. Man ved nu, at migræne med aura er arveligt med en 4 gang øget risiko i en familie med en migræniker med aura  – for at de andre familiemedlemmer får migræne med aura. 

Aura er ubehageligt for migrænikeren – men det er ikke farligt. I studier har man fundet en svag sammenhæng mellem migræne med aura og sygdomme i andre dele af vores karsystem. Kvinder med migræne med aura har derfor en let øget risiko for blodpropper i hjernen. Denne risiko øges, hvis de tager p-piller der indeholder østrogen og specielt, hvis de ryger eller har andre risikofaktorer for blodpropper. Kvinder med migræne med aura bør derfor så vidt muligt undgå at indtage p-piller indeholdende østrogen

Kun, hvis auraen varer ud over 30 minutter, skal man reagerer og kontakte læge for at udelukke, at det drejer sig om noget andet og mere alvorligt, f.eks en blodprop. Man skal også søge læge straks første gang man får en sjælden aura, f.eks en lammelse.

Migræne med aura behandles som migræne uden aura med anfalds- og forebyggende medicin, GON blokader, botox-injektioner og Aimovig.